2022. szeptember 26.

Szent Mihály főangyal ünnepe

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Mihály tiszteletére: Gyulafehérvári székesegyház, Kolozsvár: Szent Mihály-templom, Málnás, Etéd, Türkös, Lemhény, Jegenye, Szásznádas, Vadad, Székelyhodos, Csíkszentmihály, Székelypálfalva, Sinfalva: Szentmihály.

 • Székelykeresztúr filiájában, az etédi templomban szeptember 28-án, szombaton délelőtt 11 órakor mutatják be a búcsús szentmisét, szónoka Lukács János nyárádselyei plébános.
 • jegenyei Szent Mihály-templomban szintén szombaton, szeptember 28-án ünnepelnek. A déli 12 órakor kezdődő szentmisén Székely Dénes teológiai tanár, kolozsmonostori plébános tartja a homíliát.
 • Székelypálfalván, Farkaslaka filiájában, ugyancsak szeptember 28-án, szombaton déli 12 órakor ünnepelnek. A szentmise főcelebránsa Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános, szónoka pedig András Attila jezsuita atya Dobógőkőről. A liturgia után megáldják az újonnan épült kántori lakást.
 • Gyulafehérváron Szent Mihály főangyal, főegyházmegyénk és főszékesegyházunk védőszentjének ünnepén, 2019. szeptember 29-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepi búcsú, melynek keretében megtartják Hittudományi Kar tanévnyitó Veni Sancte-ját is. A szentbeszédet Bodor Attila teológiai tanár, kudzsiri plébános tartja. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a székesegyház búcsújára, bekapcsolódhatnak az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán. A szentmisét a Seminarium Incarnatae Sapientiae Facebook oldalán élőben is lehet követni. E napon van Istent Szolgája MÁRTON ÁRON püspök halálának 39. évfordulója. Továbbra is imádkozzunk, kérjük kitartással az Urat, hogy mielőbb a boldogok között tiszteljük nagy püspökünket!
 • lemhényi plébániatemplom búcsúját vasárnap déli 12 órakor tartják. A szentmisén Fazakas Attila Szeged-móravárosi plébános prédikál. Erre az alkalomra Esztelnekről gyalogos zarándoklat indul.
 • Vasárnap déli 12 órakor a vadadi templomban az anyaegyházközség, Jobbágyfalva plébánosa, Csüdör Imre prédikál a búcsús szentmisén.
 • csíkszentmihályi egyházközségben vasárnap délután fél 1 órától kezdődik a szentmise. A búcsús szónok: Farkas Árpád csíkkarcfalvi plébános.
 • A málnási Szent Mihály-templomban vasárnap délután 1 órakor Bakó Ferenc nyugalmazott plébános lesz a búcsús szentmise szónoka.
 • Szentdemeter filiájában, Szásznádason a templom búcsúját vasárnap délután 1 órakor ünneplik. A szentmise homíliáját Simon Imre segesvári segédlelkész tartja.
 • A Jobbágytelkéhez tartozó székelyhodosi templom búcsúján vasárnap délután 1 órakor a szentmise főcelebránsa Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános, szónoka pedig Birton Róbert-Attila székelykáli plébános.
 • türkösi plébániatemplomban is Szent Mihály napján délután 5 órakor tartják a búcsút. A szentbeszédet Bendek Róbert-Károly brassó-bolonyai segédlelkész mondja.
 • Kolozsváron, a Szent Mihály-plébániatemplom búcsúja szeptember 29-én, vasárnap délután 6 órakor kezdődik. A szentmise szónoka P. Urbán Erik OFM, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke. A kolozsvári Szent Mihály plébánia az egyházközség búcsúnapja előtt több helyszínen, különböző programokkal vár minden érdeklődőt. A búcsús szentmisén az egyházzenei szolgálatot a Szent Cecília kórus és zenekar, illetve a Báthory István Elméleti Líceum kórusa végzi.
  Állandó részek: Ruzitska György: Missa no. 1 in F. Szóló: Egyed Apollónia és György Róbert. Zenekar vezetője: Vincze-Dallos Csilla. Vezényel: Potyó István.
 • Sinfalva filiájában, Szentmihályon október 6-án, vasárnap délután 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Fábián László györgyfalvi plébános tartja.

Temesvári egyházmegye:

 • Szeptember 29-én, vasárnap délután 5 órakor kezdődik a Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelt kisjenői templom búcsúja. Az ünnepi szentmisét Bakos Gábor érmihályfalvi segédlelkész celebrálja.

Szatmári egyházmegye:

 • A szatmári egyházmegyében Mezőfény, Batarcs és Barlafalu templomának titulusa Szent Mihály főangyal. Mezőfényen szeptember 29-én, vasárnap délelőtt fél 12 órától tartanak búcsúmisét.

Dátum

2019. szeptember 28., szombat - 2019. szeptember 29., vasárnap