Szent László-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent László tiszteletére: Verespatak, Nyújtód, Felvinc, Torda: ferences templom, Csíkszentsimon, Csíkszépvíz, Küküllőkeményfalva és Újszékely.

 • Csíkszépvízen június 27-én, csütörtökön a kicsi Pogányhavas-tetőn álló Szent László-emlékhelyen délelőtt 11 órakor mutatnak be szentmisét. A szentbeszédet Berszán Lajos tiszteletbeli kanonok, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum alapítója és jelenlegi lelki igazgatója tartja. A Szent László tiszteletére épült plébániatemplom búcsúját ünnepén június 30-án, vasárnap fél 1 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Jánossi Imre zetelaki segédlelkész.
 • Június 27-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor lesz a nyújtódi templom búcsúja. A szentmise szónoka Nagy József kézdimartonosi plébános.
 • Csütörtökön déli 12 órakor kezdődik Küküllőkeményfalván a búcsús szentmise. A szentbeszédet Jakab Lajos vágási plébános mondja.
 • A tordai ferences templomban június 30-án, vasárnap délelőtt 11 óakor kezdődik a búcsús szentmise.
 • A felvinci plébániatemplom búcsúja vasárnap, június 30-án  délután 6 órakor kezdődik. A homíliát Farkas Ervin, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusa tartja.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Szent László király liturgikus emléknapjának vigíliáján, június 26-án tartják Nagyváradon a Szent László-menedékház búcsúját. Az 1900-ban épült házat napjainkban évente egyszer nyitják meg, védőszentje ünnepének előestéjén. A szentmise szónoka Nagy Tibor köröstarjáni plébános.
 • Csütörtökön délután 6 órakor tartják a nagyvárad-újvárosi plébániatemplom búcsúját. A szentmise szónoka Jelenits István SchP piarista szerzetes.
 • Június 30-án, vasárnap déli 12 órakor Mezőbikácson Vass Csaba CM Szent Katalin-telepi plébános, Almásfegyverneken Scheck László, szalacsi plébános mutatja be a szentmisét Szent László tiszteletére.

Szatmári egyházmegye:

 • A szatmári egyházmegyében Krasznabéltek, Lázári, Nagysomkút és Gencs templomait ajánlották Szent László védelmébe. Krasznabélteken az ünnep napján, csütörtökön délelőtt 11 órától lesz a búcsúmise Szász János petrozsényi plébános prédikációjával. Az idei búcsún megemlékeznek arról, hogy épp 100 éve, 1919. június 27-én szentelték újra. A Károlyi Alajos gróf adományából újraépülő templomot 1913-ban neogót stílusban megnagyobbították. Az 1914-re elkészült templom szentelésével megvárták a háború végét, hogy a fronton levők is hazatérjenek és részt vehessenek az ünnepségen. A templomot búcsúünnepén Boromisza Tibor püspök szentelte fel, a szentbeszédet Dr. Scheffler János teológiai tanár, az egyházmegye első boldogja mondta.
  Lázáriban szintén csütörtökön délelőtt 11 órától tartják a búcsúmisét, Luczás Antal Lóránt, a Szent Család egyházközösség plébánosa szentbeszédével.
  Gencsen csütörtökön, délután 5 órától kezdődik a búcsúmise, melyen Vojtku László, a szatmárnémeti Szentlélek egyházközösség plébánosa prédikál.

 

Dátum

2019. június 26., szerda - 2019. június 27., csütörtök