2024. július 15.

Szent Katalin búcsúk

– Az Alexandriai Szent Katalin tiszteletére szentelt ditrói kistemplom búcsúját 2016. november 25-én, pénteken délelőtt 11 órakor ünneplik. A szentmisén Csíki Szabolcs, medgyesi segédlelkész prédikál.

– Felújították a Szent Katalin szűz és vértanú titulusú szentkatolnai templomot. A megújult istenházát az egyházközség búcsúünnepén, november 25-én délelőtt 11 órakor Vargha Béla főesperes áldja meg.

A Direktórium összesítése szerint főegyházmegyénkben a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Alexandriai Szent Katalin tiszteletére: Szentkatolna, Szászmáté, Ditró: Alexandriai Szent Katalin-templom, Bölön.

Dátum

2016. november 25., péntek - 2016. november 26., szombat