2024. július 22.

(Thienei) Szent Kajetán

Kajetán vicenzai grófi családból 1480-ban született Tienei Kajetán. Anyja a Szűzanya tiszteletére tanítgatta, olyan eredménnyel, hogy társai a „kis szent” névvel illették. Szeretett a szegényeken segíteni. Szeretett tanulni, előbb Vicenzában, majd Páduában tanult, jogtudós lett. 1505-ben II. Gyula pápa titkára lett és a pápai udvar szolgálatában állt. 1516-ban hosszú és alapos előkészület után pappá szentelték. Megalapította a teatinus-kongregációt, az „isteni szeretet társaságát”, amely Velence és Nápoly környékén terjedt el. Céljuk a tagok lelki megújhodása, a vallási és erkölcsi színvonal emelése volt.

Állhatatos volt az imában és a szeretetgyakorlatokban. Buzgólkodott a gyakori és méltó szentáldozás terjesztésén, de betegek ellátásával és gondozásával is foglalkozott. Szigorú szegénységre fogadalmat tevő papi társulatot alapított 1524. szeptember. 14-én. Ez első volt a maga nemében, tagjait kajetánusoknak, teatinusoknak, vagy kietinusoknak nevezték. Tanulmányozták a Szentírást és a teológiát, sokat imádkoztak és böjtöltek. Reformátor volt, de igaz és helyes módon. Meghonosították a negyvenórás szentségimádást.

V. Károly császár zsoldosai 1527. május 6-án kirabolták Rómát, a teatinus kolostort és templomot is feldúlták és a lakóit kegyetlenül megkínozták. Elrejtett kincset keresve Kajetánt is többször félholtra korbácsolták. A feldúlt városból Ostiába mentek, majd Velencében folytatták korábbi tevékenységüket. Az 1530-as pestisjárványban különösen nagy szolgálatot tettek. Nem sokkal ezután Nápolyban is házat alapítottak.

1547. augusztus 7-én halt meg Nápolyban, szigorú szegénységben, vezeklésben. Hamvait a nápolyi San Paolo Maggiore- templomban helyezték örök nyugalomra. Boldoggá 1629-ben avatták, szentté avatására 1671-ben került sor. Ferdinánd Mária bajor választófejedelem 1672-ben Bajorország (és egyben családja) védőszentjévé nyilvánította Szent Kajetánt. Tiszteletére Münchenben szép templomot építtettek.

Életéről bővebben lásd a Szentek élete vonatkozó cikkét: https://archiv.katolikus.hu/szentek/0807-121.html

 

Dátum

2024. augusztus 07., szerda

Idő

All of the day

Helyszín

nem kötelező emléknap - fehér
nem kötelező emléknap - fehér

Szervező

RomKat.ro > Kalendárium
Email
07coio7u9mvf4je1j2nasjqpss@group.calendar.google.com