2022. szeptember 24.

Szent József-búcsúk és szentmisék

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent József tiszteletére: Dobra, Segesvár, Dedrád, Sepsiszentgyörgy: Szent József-templom, Egeres: Gipszgyár, Csíkszereda: segédpüspöki kápolna, Kolozsvár: Írisz-telep.

 • segesvári egyházközség triduummal készül a Szent József búcsúra. Március 16-18. között, délután 5 órakor kezdődnek a lelkigyakorlatos szentmisék, Ágoston Ferenc helyi plébános szentbeszédével. Az ünnepi szentmisét csütörtökön, március 19-én, pénteken délután 5 órától mutatják be. A búcsú szónoka Szabó Gyula nyugalmazott plébános.
 • Csíkszeredában, a Szent József tiszteletére felszentelt püspöki kápolnában március 19-én, pénteken délelőtt 11 órától tartják a búcsúünnepet. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Tamás Huba, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség kisegítő lelkésze.
 • A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplom búcsúünnepe március 19-én, délután 6 órakor kezdődik. A szentmisén Kovács Gergely érsek megnyitja a Szent József-évet. A búcsúünnep egyben a főegyházmegyei Szent József-év első, ünnepélyes mozzanata, amelyet élőben követhetnek a hívek a templom.ro oldalon.
 • Kolozsváron az Írisz-telepi templomban a búcsús szentmise március 19-én, pénteken délután 6 órától lesz. Az ünnep főcelebránsa és szónoka László Attila kolozsvári főesperes-plébános.
 • A csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék sorrendje a következő: 7:30 és 18:00-óra. Az este 6 órakor kezdődő szentmisét Tamás József, főegyházmegyénk nyugalmazott segédpüspöke mutatja be.

 

 • Egeres: Gipszgyár március 21-én, vasárnap ünnepli a Szent József búcsút. A szentmise délután 3 órakor kezdődik. A szentbeszédet Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója tartja.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegye hat templomának – a szatmárnémeti Sugár úti, a nagybányai Coşbuc utcai, a kaplonyi, batizi, aranyosmeggyesi és nagypeleskei templomok titulusa Szent József, Szűz Mária jegyese.

 • A szatmárnémeti székesegyházban délelőtt 9 és 11 órától tartják a búcsús szentmiséket, melynek főcelebránsa Schönberger Jenő megyéspüspök. A délelőtt 9 órakor kezdődő szentmise szónoka Hársfalvi Ottó általános helynök, főesperes, székesegyházi plébános. A 11-es szentmise szónoka Simon Attila püspöki titkár, a székesegyház helyettes plébánosa, ifjúsági- és ministránslelkész. Jelen lesznek „Szent József – a munkás” Férfiszövetség tagjai, akik megalakulásuk 20 éves jubileumát ünneplik és szolgálatot vállalnak a szentmisén.
 • Batizon délelőtt 11 órától Dudás Miklós mikolai plébános prédikációjával kerül sor a búcsúsmisére.
 • Kaplonyban szintén délelőtt 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise, melynek meghívott szónoka György-Mihály Levente csíkszentmiklósi plébános lesz.
 • Nagybányán délután fél 5-től román, 6 órától pedig magyar nyelven mutatják be a búcsúsmisét. A szentbeszédet Vik János a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja mondja.

Temesvári egyházmegye:

 • Az Amoris laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából a Szentatya, Ferenc pápa tavaly, a Szent család vasárnapján, meghirdette a Család évét, amelyet 2021. március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén fog megnyitni. Pál József Csaba megyéspüspök március 19-én, pénteken, Szent József ünnepén délelőtt 11 órakor a Püspökség udvarán szentmisét mutat be, amelyet az egyházmegye Facebook oldalán élőben közvetítenek, így a hívek otthonaikból is bekapcsolódhatnak.
 • A Család évének ünnepélyes megnyitójára március 21-én, vasárnap a délután 4 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor az arad-belvárosi templomban. A liturgia főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A Családok éve 2021. március 19-től 2022. június 26-ig tart.