2021. szeptember 17.

Szent József-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent József tiszteletére: Dobra, Segesvár, Dedrád, Sepsiszentgyörgy: Szent József-templom, Egeres: Gipszgyár, Csíkszereda: segédpüspöki kápolna, Kolozsvár: Írisz-telep.

  • Csíkszeredában, a Szent József tiszteletére felszentelt püspöki kápolnában 2018. március 19-én, hétfőn délután 4 órától tartják a búcsúünnepet. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök.
  • Március 19-én, hétfőn délután 5 órakor a segesvári templom búcsúján Csíki Szabolcs, medgyesi segédlelkész prédikál. Az ünnepet megelőzően március 16-18. között lelkigyakorlatot tartottak.
  • A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplom védpszentjét március 19-én, hétfőn délután a 6 órától kezdődő szentmisén ünneplik. Március 16-18. között előkészítő missziót tartanak a búcsú ünnepére.
  • Kolozsvár: Írisz-telepen és az egeresi templomok búcsúján az ünnepi szentmise szintén hétfőn délután 6 órakor kezdődik.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegye hat templomának – a szatmárnémeti Sugár úti, a nagybányai Coşbuc utcai, a kaplonyi, batizi, aranyosmeggyesi és nagypeleskei templomok titulusa Szent József, Szűz Mária jegyese.

  • A szatmárnémeti sugárúti Szent József-templomban nagykilenced előzi meg az ünnepet. 2018. január 17-től szerdánként, reggel 9 órától szentmisét tartanak, melynek meghívott szónoka Gríz László, a szatmárnémeti Lisieux-i Szent Teréz-plébánia segédlelkésze.
  • A kaplonyi plébániatemplomban az ünnepi búcsús szentmise 2018. március 19-én, hétfőn délelőtt 11 órakor kezdődik.

Nagyváradi egyházmegye:

  •  A nagyváradi Szent József-plébániatemplomban a búcsús ünnepi szentmisét délután 5 órától mutatják be.