2024. július 13.

Szent Fülöp

Fülöp apostol Betszaidából származott, halász volt, ott élt a Genezáreti-tó mellett. Keresztelő Szent János tanítványa volt meghívása előtt, azonban Andrástól értesülve a messiási remények megvalósulásáról, azonnal felébredt benne a Jézushoz való csatlakozás vágya. Jézust hívására felnőtt-férfi kora ellenére azonnal követte (Jn 1,43-49), pedig egy hagyomány szerint feleségét és három lányát kellett otthon hagynia. Pár nap múlva barátját Nathanaelt (Bertalant) is Krisztushoz vezette.

Jézus szűkebb, bizalmasabb környezetéhez tartozott. A kenyérszaporítás előtt Fülöpöt kérdezte Jézus, hogy „honnan veszünk ennyi népnek kenyeret?” (Jn 6, 5–7) Jézus szenvedése előtt a pogányok, a zsidózó görögök őt kérték, hogy szeretnének Jézussal találkozni (Jn 12,21 kk.). Az utolsó vacsorán kérte Jézust: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát és az elég nekünk.” (Jn 14,1–10)

Júdeából Frigiába ment apostoli munkája során. Működéséről és haláláról pontos adataink nincsenek. Alexandriai Szent Kelemen szerint természetes halállal halt meg. Más források szerint Kis-Ázsiában, Hieropoliszban missziós tevékenységéért keresztre feszítették 87 éves korában. Többen összetévesztik a hét diakónus egyikével (ApCsel 6,5 kk.)

Bizonyos, hogy hamvait először Frigia fővárosában Hieropoliszban (a mai Pambuk-kalessziben) helyezték örök nyugalomra, innét Konstantinápolyba, majd I. Pelágiusz pápa idejében Rómába vitték. 570-ben Rómában, a Tizenkét apostol templomában helyezték el ereklyéit Jakab apostoléval együtt. A posztókereskedők és a kalapkészítők védőszentjeként tisztelik.

Dátum

2025. május 03., szombat

Idő

All of the day

Helyszín

ünnep - piros
ünnep - piros
Kategóriák