2024. július 14.

Szent Erzsébet-napi búcsúk, ünnepségek

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Erzsébet tiszteletére: Nagyenyed, Szászváros, Földvár, erzsébetvárosi örmény templom, Kézdicsomortán, Kommandó, Szamosfalva, Magyarköblös, Úzvölgye, Marosvásárhely-Meggyesfalva, Gyimesbükk: Tarhavas, Gyergyóhodos, Nagygalambfalva, Székelylengyelfalva, Gyergyószentmiklóson a Szent Erzsébet Öregotthon kápolnája.

 • A gyergyóhodosi egyházközség búcsúünnepe 2017. november 18-án, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentmisét, amelynek szónoka Albert István-Csaba újmisés, szászrégeni segédlelkész az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
 • Úzvölgyében november 18-án, szombaton déli 12 órakor lesz a búcsú, melynek keretében megemlékeznek a hadi kápolna építésének századik évfordulójára. Az ünnepi szentbeszédet Darvas-Kozma József, csíkszeredai esperes-plébános tartja.
 • A kolozsvári Szent Kamill Otthonban 2017. november 17 és 18-án hatodik alkalommal tartják meg az Árpád-házi Szent Erzsébet napokat.
 • A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-plébániatemplomban november 18-án, szombaton az este fél 7 órakor kezdődő szentmise keretében kenyér- és rózsaszentelés lesz.
 • Gyimesbükk Tarhavas-pataki kápolnájának is Árpád-házi Szent Erzsébet a védőszentje, itt a szentmisét vasárnap délután fél egytől tartják és Bátor Botond pálos prédikál.
 • Szintén vasárnap ünnepelnek Gyimesfelsőlok hívei, az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium kápolnájának búcsúünnepét az iskola tornatermében tartják. A délután 1 órától kezdődő szentmisén Urbán Erik OFM a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mond homíliát.
 • Szent Erzsébet-búcsút ünnepelnek a kőhalmi plébániához tartozó állomási templomban. 2017. november 19-én, vasárnap délután 3 órától kezdődő szentmisén Simó Gábor mikóújfalusi plébános prédikál.
 • A székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György-plébániatemplomban 2017. november 19-én, vasárnap a délelőtt fél 10 és fél 12 órakor kezdődő szentmiséken ünneplik Szent Erzsébet napját. Megáldják a családok kenyerét, kalácsot szentelnek a betegek és idősek részére, valamint rózsát, hogy a férjek, édesapák, udvarló ifjak felköszönthessék a hölgyeket.
 • Székelylengyelfalván Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepének előestéjén november 18-án, szombaton délután 6 órakor előadást tart a helyi plébániatemplomban Szent László és a székelyek címmel Balázs Lajos néprajzkutató, a csíkszeredai Sapientia EMTE docense. Ezt követően orgonakoncert lesz Pap Attila előadásában. A búcsús szentmisén vasárnap délután fél 1 órakor a szentbeszédet Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes mondja.
 • Székelykeresztúr filiájában, Nagygalambfalván a kápolna búcsúját november 19-én, vasárnap délután 3 órától tartják.

Szatmári egyházmegye:

 • A szatmári egyházmegyében a mezőpetri, az egri és a nagybányai, fernezelyi templomok titulusa Árpád-házi Szent Erzsébet. Mindhárom helyszínen november 19-én, vasárnap tartják a búcsút. Nagybányán délelőtt 11 órától Turtureanu Róbert diakónus szentbeszédével, Mezőpetriben fél 12-től Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes prédikációjával, Egriben pedig délután 2 órától Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközösség plébánosának ünnepi szónoklatával ünneplik a búcsút.
 • Az idei lesz az ötödik alkalom, amikor a Szatmári Püspökség szervezésében szatmárnémeti közterén, a Hildegárda templommal szembeni Szent Erzsébet szobornál imádkoznak a hívek közösen a szegényekért, a szükséget szenvedőkért. Akik november 19-én, délután 2 órára ellátogatnak oda, a Schönberger Jenő megyéspüspökkel közösen elmondott ima mellett, meghallgathatják Barta Barnabás püspöki titkár gondolatait a szolgáló szeretet példájának szentjéről, de akár elhelyezhetnek egy szál virágot is Szent Erzsébet szobránál. Az esperességekben is rendeznek megemlékezést, ételosztást, így szintén 19-én, vasárnap Túrterebesen, egy napra rá, hétfőn pedig Nagybányán és Máramarosszigeten. Bővebben az eseményről ITT.

Temesvári egyházmegye:

 • A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó Parác katolikus közössége 2017. november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet, a templom védőszentjének napján ünnepli a búcsút. A szentmisét délelőtt 11 órakor Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános mutatja be. A szentmise keretében a főcelebráns lelkipásztor megáldja a templomban lévő újonnan készült lourdes-i barlang mellékoltárt.
 • A kisiratosi egyházközséghez tartozó Mácsán november 19-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet-napi búcsús szentmise.

Dátum

2017. november 18., szombat - 2017. november 20., hétfő