Szent Antal nagykilenced (6)

2019. április 16-án, kedden megkezdődött a Szent Antal-nagykilenced.

 • csíksomlyói kegytemplomban keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor kezdődnek a szentmisék.

 • kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órakor kezdődnek. Délután 5 órától szentségimádást tartanak. A 10 órakor kezdődő szentmiséken vendégpapok prédikálnak.
 • kaplonyi Páduai Szent Antal templomban minden kedden este 7 órakor lesznek szentmisék, amelyen Barta Barnabás szatmári püspöki titkár tart elmélkedést.
 • Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.
 • Szárhegyen az idei nagykilenced keretében ismét rövid katekézisekkel várják a híveket. A téma a szentgyónás, mint az irgalom szentségének meghatározása és megközelítése lesz. Az elmélkedéseket P. Gegő István Julianus OFM tartja. A szentmisék keddenként délelőtt fél 11-től és délután 5 órától kezdődnek.
  Az első elmélkedés témája: Isten irgalmasságának szentsége, avagy a bűneink megvallásának a módja.
 • Az esztelneki ferences templomban a szentmisék kezdési időpontja délután 6 óra
  Előtte ½ 6-tól szentgyónási lehetőség. A kilenced elmélkedéseinek témái a szentatya csíksomlyói látogatására való felkészülést szeretnék szolgálni.
 • Szatmárnémetiben minden alkalommal délelőtt 10 órai kezdési időponttal mutatják be legszentebb áldozatot, melyben Solomayer Sándor, a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista (Hildegárda) egyházközösség plébánosa elmélkedik.

Dátum

2019. május 21., kedd