2024. július 18.

Szent Ádám és Éva

Senki nem avatta őket szentté, de hitünk tanítása nyomán hisszük, hogy akik elsőként a teremtő és gondviselő Isten kezéből kerültek ki, eltelve a megszentelő kegyelemmel, ma már a mennyország szentjei között vannak. Igaz ugyan, hogy nem állták ki a próbát, a sátán őket is elcsábította. Az első becsapottak, elesettek ők ketten voltak.

Azonban itt nem fejeződött be életutuk Isten büntetésével, hogy kiűzte őket a paradicsomból, hanem Megváltót küldött, Aki az első embertől egészen a végítélet napjáig megszabadít mindenkit a bűntől. Jézus értük is meghalt és őket is megváltotta. Amikor a kereszten lelkét kilehelte, akkor az leszállott a pokol tornácára, ahol addig az ószövetségi igazak lelkei várakoztak. Ezek között a lelkek között ott találjuk Ádámot és Évát is, aki Jézussal együtt mennek be a menny kapuján. Tény az, hogy nagyon sokszor megbánták bűnüket és földi életüket ebben a bánásban fejezték be.

Azt sem feledhetjük el, hogy Ádám és Éva előképei lettek Megváltónknak, Jézus Krisztusnak és a Szeplőtelenül fogantatott Boldogságos Szűz Máriának. Szent Ágoston szavai ilyen értelemben igazak: „Ó, szerencsés vétek, amely ilyen csodálatos Megváltót érdemelt; adott nekünk! Az ő szerencsétlen botlásuknak köszönhetjük végső soron a ma született Megváltó Jézus Krisztust! Úgy van azért rendjén, hogy ők is ott legyenek országában, a szentek között!”

Incze Dénes A Szentek élete alapján.

Dátum

2016. december 24., szombat
Kategóriák