2024. július 14.

Sienai Szent Bernardin áldozópap

Sienai Szent Bernardin 1380-ban született az itáliai Massa Marittimában. Ferences pap lett és mint híres hitszónok egész Itáliát bejárta. Főképp a Jézus Neve tiszteletének elterjesztésén fáradozott. Nagy érdemeket szerzett a rendi fegyelem és a hittudomány ápolásában. Részt vett a firenzei zsinaton is és ott a latin és a görög egyház újraegyesítéséért szállt síkra. 1444. május 20-án Aquilában halt meg. Teste ugyanott, a róla elnevezett templomban nyugszik.

Dátum

2025. május 20., kedd

Idő

All of the day
Kategóriák