2024. július 15.

Sekrestyések lelkinapja Lemhényben

A kézdi-orbai főesperesi kerület sekrestyései részére 2017. április 6-án lelkinapot tartanak Lemhényben. A lelkinap csütörtökön délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik, melynek főcelebránsa Vargha Béla főesperes. Ezt követően Csomós László berecki plébános tart elmélkedést, majd a kézdivásárhely-kantai templom sekrestyése ad gyakorlati útmutatást, tanácsokat.

Dátum

2017. április 06., csütörtök

Idő

10:00

Helyszín

Lemhény