2022. szeptember 28.

Sarlós Boldogasszony

Az áldott állapotban lévő Boldogságos Szűz Mária ünnepe, Magyarországon és Erdélyben július 2-án, a világegyházban május 31-én. A katolikus magyarság, mely minden munkáját a Szűzanyával és az ő oltalma alatt végezte, az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepnek a Sarlós Boldogasszony nevet adta. Az ünnep tartalma az a 3 hónap, amit Mária nagynénje, Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen Keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, ill. a két magzat, Jézus és János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet találkozásakor Erzsébet betelt Szentlélekkel, méhében megmozdult („repesett”) a magzat. Fia, a leendő előfutár, anyja méhében megkapta a megszentelő kegyelmet (ezért ünnepeljük Keresztelő Szent János földi születésnapját is: VI. 24.).

 

Dátum

2023. július 02., vasárnap

Idő

All of the day

Helyszín

ünnep - fehér
ünnep - fehér