2022. szeptember 28.

Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Sarlós Boldogasszony tiszteletére: Kőrösbánya, Marosillye, Ivó, Nagyszeben-Külváros, Székelykál, Kotormány, Magyarzsákod, Csíksomlyó: kegytemplom, Bándpatak, Ditró: felszegi kápolna, Güdüc, Gyergyóújfalu, Homoródkarácsonyfalva, Futásfalva: fogadalmi búcsú, Tibód.

 • Sarlós Boldogasszony – Mária látogatása Erzsébetnél – , a csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe. Július 2-án, csütörtökön a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órakor lesznek.

 • Gyergyóújfaluban a plébániatemplom búcsús szentmiséje július 2-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentbeszédet Trucza Sándor nyugalmazott plébános tartja.
 • Futásfalván, a Szent András tiszteletére felszentelt templom kertjében lévő szabadtéri oltárnál a fogadalmi búcsú csütörtökön, délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa Tamás József nyugalmazott segédpüspök.
 • A Nagyszeben-Terezianum templom búcsúnapján, csütörtökön a szentmise délután 6 órakor kezdődik. A szentbeszédet román és magyar nyelven az egyházközség egykori plébánosa, Pál László püspöki vikárius tartja Eisenstadtból.
 • Tibódban a kápolna búcsúját július 4-én tartják. Az ünnepi szentmisén, délelőtt 11 órakor, Baróti László székelyszentkirályi plébános prédikál.
 • Az ivói Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt templom búcsúünnepén július 5-én, vasárnap déli 12 órakor kezdődik a szentmise.
 • Homoródkarácsonyfalván a búcsú július 5-én, vasárnap délután fél 1 órától lesz a szentmise. A szentbeszédet a székelyudvarhelyi ferences templom igazgatója, P. Kovács Csaba Antal OFM tartja.

Temesvári egyházmegye:

 • Sarlós Boldogasszony ünnepe alkalmából a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségei számára a máriacsiklovai kegyhelyen több szentmisét mutatnak be a következő program szerint:
  – Július 1-jén, szerdán délután 5 órakor keresztúti ájtatosságot tartanak, ezt követően 6 órától szentmise horvát nyelven.
  – Július 2-án, csütörtökön, Sarlós Boldogasszony ünnepén 8.30 órakor szentmise horvát nyelven, 10.30 órakor keresztúti ájtatosság német, román és magyar nyelven, 11 órakor szentmise ugyancsak német, román és magyar nyelven, amelyet Mario Karnel Facebook oldalán közvetítenek. A szentmiséket a kegyhely szabadtéri oltáránál mutatják be.

 

 

Dátum

2020. július 01., szerda - 2020. július 02., csütörtök