2024. július 14.

Püspöki vesperás Temesváron

Temesváron, a Szent György-székesegyházban 2017. december 16-án délután öttől püspöki vesperásra kerül sor, amelyen Martin Roos püspök beiktatja a székeskáptalan új tagjait Kapor János temesvár-gyárvárosi plébánost, Mihail-Titi Dumitresc lugosi plébánost, szörényi esperest, Dorin Gyula Filip csákovai plébánost, Sebastian Mirciov vingai plébánost, Bene Tamás csanádi plébánost, továbbá a székeskáptalan prebendáriusa címet kap: Toman Zoltán temesvár-belvárosi káplán és Bakó László püspöki titkár és szertartásmester

Dátum

2017. december 16., szombat

Idő

17:00

Helyszín

Temesvár