2022. augusztus 20.

Papszentelés Gyulafehérváron

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén, a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban pappá szentelik a csíkbánkfalvi Kalányos Ottó, a csíkcsicsói Kelemen Zoltán-Arnold és a vicei Pál Áron diakónusokat.

A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja a főegyházmegye nyugalmazott főpásztoraival és a központban szolgálatot teljesítő papsággal, valamint a szentelendők plébánosaival együtt.

A részvétel, az egyházmegye papsága és hívei számára, valamint minden érdeklődő előtt online módon lehetséges a templom.ro honlapon és az oldalhoz kapcsolódó Facebook-profilon, illetve az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Dátum

2020. június 29., hétfő

Idő

10:00

Helyszín

Gyulafehérvár