Ökumenikus ünnepség Kolozsváron

Március 15-én ökumenikus ünnepség lesz Kolozsváron. Mivel a Szent Mihály-templomot felújítják, az ökumenikus istentiszteletet rendhagyó módon a Szentháromság, azaz a piarista templomban tartják déli 12 órakor az alábbi program szerint:

Bevonulásra: John Stanley: Trumpet voluntary és Török Attila – trombita; Potyó István – orgona

Veres Stelian plébánoshelyettes liturgikus köszöntése
Kozma Mátyás: Édesanyánk szülőföldünk – előadja a református, unitárius és katolikus kollégiumok egyesített énekkara (Vezényel: Székely Árpád karnagy)

A Református Egyház nevében előfohászt mond Bibza Gábor esperes
Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz – előadja a református, unitárius és katolikus kollégiumok egyesített énekkara (Vezényel: Potyó István karnagy)

Az Unitárius Egyház nevében beszédet mond Bálint Benczédi Ferenc püspök
Erkel Ferenc: Éljen a haza – előadja a református, unitárius és katolikus kollégiumok egyesített énekkara (Vezényel: Székely Árpád karnagy)

• Az Evangélikus-Lutheránus Egyház nevében imát mond Fejér Olivér püspöki titkár

• Miatyánk

Luspay Kálmán: Ima a hazáért – előadja a református, unitárius és katolikus kollégiumok egyesített énekkara (Vezényel: Ördög Ödön karnagy)

• Szózat
• Áldás
• Himnusz

Kivonulásra: Jeremiah Clarke: Prince Danemark March és Török Attila – trombita; Potyó István – orgona

Dátum

2019. március 15., péntek

Idő

12:00

Helyszín

Kolozsvár