2024. július 22.

Nepomuki Szent János-búcsúk

2017. május 16-án Nepomuki Szent Jánost, gyónási titok vértanúját ünnepli a világegyház.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére: Boica, Zalatna, Vízakna, Alsótömös, Haraly, Naszód, Szék, Görgényüvegcsűr, Mezősámsond, Balánbánya, Farkaslaka.

  • balánbányai templom búcsúünnepén kedden délelőtt 10 órakor bérmálás van az egyházközségben.
  • A gelencei egyházközség filiájában, a haralyi templom búcsúünnepén kedden délelőtt 11 órakor Benedek Róbert Károly, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia segédlelkésze prédikál.
  • A farkaslaki plébániatemplomban szintén kedden délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

Szatmári egyházmegye:

A Szatmári  egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János.

  • A gilvácsi templom búcsúmiséjét május 13-án, szombaton tartják 11 órai kezdettel. A meghívott szónok Leabu Marius, a székesegyház segédlelkésze.
  • Szigetkamarán május 16-án, kedden délután 5 órától a búcsús szentmisén szintén  Leabu Marius, a székesegyház segédlelkésze a meghívott.
  • A mezőpetri kápolna búcsúmiséje kedden reggel 7 órától, az aknasugatagi kápolnáé pedig szintén az ünnep napján este 7 órától lesz.

Dátum

2017. május 13., szombat - 2017. május 16., kedd