Nagyheti és húsvéti szertartások a temesvári egyházmegyében

Nagycsütörtökön, április 1-jén az olajszentelési mise délelőtt 10 órakor kezdődik a temesvár-gyárvárosi Millenniumi-templomban, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Pál József Csaba megyés püspökkel. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a lelkipásztorok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése.

Nagypénteken, április 2-án, Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartást 16 órai kezdettel Pál József Csaba temesvári megyés püspök a nándorhegyi plébániatemplomban celebrálja. A szertartást megelőzően, 15.30 órakor keresztúti ájtatosságot tartanak.

Nagyszombaton, április 3-án, Húsvét vigíliája a facsádi plébániatemplomban 18 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

Húsvétvasárnap, április 4-én az újmoldovai plébániatemplomban a 11.30 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök.

Minden szentmisét és liturgiát az egyházmegye Facebook oldalán közvetítenek.

A temesvári egyházmegyében az ünnepi húsvéti miserend ITT olvasható.

Dátum

2021. április 01., csütörtök - 2021. április 04., vasárnap