2022. szeptember 26.

Nagyheti és húsvéti program a csíksomlyói kegytemplomban

Nagycsütörtökön:
7:30 – lamentáció (Jeremiás siralmai)
19:00 – szentmise az utolsó vacsora emlékére, amelyet virrasztás követ. E napon az esti szentmise előtt van gyóntatás, a szentmise alatt nem lesz.

Nagypénteken:
5:00 – keresztút a Jézus hágón
7:30 – lamentáció (Jeremiás siralmai)
10:00–16:00 között szentgyónási lehetőség a sekrestyében
19:00 – nagypénteki szertartás
E napon gyűjtés van a szentföldön élő keresztény testvéreink támogatására.

Nagyszombaton:
7:30 – lamentáció (Jeremiás siralmai)
10:00–16:00 között szentgyónási lehetőség a sekrestyében
20:00 – Virrasztás a szentéjszakán, feltámadási szertartás és körmenet
Kérjük, hogy a szertartásra hozzanak magukkal gyertyát.

Húsvétvasárnap:
A szentmisék ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor. Reggel 7-től és a 8 órás szentmise után eledelszentelés lesz.

Dátum

2019. április 18., csütörtök - 2019. április 21., vasárnap

Helyszín

Csíksomlyó