2024. július 14.

Nagyboldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nagyboldogasszony tiszteletére: Karcfalva, Déva, Vulkán, Vajdahunyad, Királybánya, Topánfalva, Hosszúaszó, Bodola, Alsótömös, Sepsibükszád, Retteg, Kézdisárfalva, Szarvaskend, Kapjon, Désakna, Kohó-völgy, Mezőerked, Székelyföldvár, Sinfalva, Küküllővár, Radnót, Szentdemeter, Náznánfalva, Köszvényes, Tölgyes, Palotailva, Székelyföldvár (Marosújvár), Marosnyír, Szárhegy: ferences templom, Oroszhegy, Felsőboldogfalva, Kászonújfalu: temetőkápolna, Gyimesbükk: Contumatia, Csíkszentgyörgy: Posa-hegy, Kolozsmonostor: Apátsági templom (Kálvária).

 • A gyergyótölgyesi templomnak Nagyboldogasszony a titulusa. A szentmise augusztus 12-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A búcsú napján tartják a Tölgyesről elszármazottak találkozóját is.
 • A kézdisárfalvi-szászfalusi Nagyboldogasszony templom búcsúünnepét 2017. augusztus 13-án, vasárnap déli 12 órától ünneplik. A hálaadó szentmise keretében Jakubinyi György érsek megáldja a belül felújított templomot.
 • Marosszentkirályon szintén augusztus 13-án, vasárnap déli 12 órakor lesz a búcsús ünnepi szentmise.
 • A kolozsmonostori Kálvária templom búcsúját augusztus 14-én, hétfőn délután 6 órakor ünneplik. A szentmise előtt félórával orgonahangverseny lesz. Az ünnep szónoka Korom Imre, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József egyházközség plébánosa.
 • A szentdemeteri templom búcsúját Szűz Mária mennybevételének napján ünneplik. Az ünnep előestéjén, augusztus 14-én, este 8 órakor gyertyás körmenetet tartanak a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Sebestyén Péter, a marosvásárhelyi Szent Imre egyházközség plébánosa. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a búcsús szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Jakab Gábor, Kolozsvár-kerekdombi plébános, délután 1 órakor kezdődik.
 • A kontumáci Nagyboldogasszony templomban 2017. augusztus 15-én, kedden déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnep előtt augusztus 12-15. között háromnapos szentségimádáson vehetnek részt a hívek. A triduumal egybekötött 72 órás virrasztás, dicsőítés, hála, engesztelés és kérés, a Gyimesek vidéke lakta híveinek és plébánia közösségeink bekapcsolódásával lesz megtartva.
 • A kolozsvári Piarista templomban augusztus 15-én, kedden délelőtt fél 10 órakor román, 11 órakor pedig magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét. Mindkét szentmisén a homíliát Bojtor Attila mondja.
 • Az erzsébetvárosi örmény katolikus templom Nagyboldogasszony napi búcsúján délelőtt 11 órától a szentmisét és a szentbeszédet Gál Hunor, gyergyószentmiklósi örmény katolikus lelkész tartja. A szentmisén részt vesz Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó.
 • Felsőboldogfalván augusztus 15-én, kedden déli 12 órakor az ünnepi búcsús szentmisén Tubák László nyugalmazott plébános prédikál.
 • A csíkszentgyörgyi egyházközség is ünnepel. Jó idő esetén a Pósa-hegyi Nagyboldogasszony kápolnánál kedden délben 12 órakor kezdődik a szentmise, eső esetén ugyanebben az időpontban a helyi plébániatemplomban.
 • Kászonújfaluban a temetőkápolna búcsúját augusztus 15-én, kedden fél 1 órakor tartják. A szentmisén Hajlák Attila, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkésze prédikál.
 • Csíknagyboldogasszonyfalván szintén fél 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
 • Az oroszhegyi plébániatemplomban a búcsú Nagyboldogasszony ünnepnapján szintén fél 1 órakor kezdődik, Jánosi Gellért székelyvarsági plébános szentbeszédével.
 • Sepsibükszádon idén 150 éves a Nagyboldogasszony tiszteletére épült templom. Búcsúját augusztus 15-én, kedden déli 1 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Simó Gábor mikóújfalusi plébános.
 • A radnóti templom ünnepi búcsús szentmiséjét augusztus 15-én, kedden délután 1 órakor tartják.
 • A dévai belvárosi egyházközségben kedden, augusztus 15-én délután 6 órától kezdődik a Nagyboldogasszony napi templombúcsú.

Temesvári egyházmegye:

 • Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én a temesvári egyházmegye cseh nemzetiségű közösségei elzarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. A szentmisék rendje a következő:
  – Augusztus 14-én, hétfőn: 18.00 órakor szentmise cseh nyelven
  – Augusztus 15-én, kedden: 6.00 órakor szentmise cseh nyelven, bemutatja Pălie Veniamin, szörénybuzási plébános; 9.00 órakor szentmise cseh, román és német nyelven, celebrálja Dumitru Daniel oraviczabányai plébános.
 • A máriaradnai bazilika ünnepi miserendje
  – Augusztus 12-én, szombaton: 11.00 órakor szentmise szlovák nyelven, főcelebráns Böcskei László nagyváradi megyés püspök
  – Augusztus 13-án, vasárnap: 8.00 óra – szentmise magyar nyelven; 10.30 óra – szentmise magyar, román és német nyelven; 17.00 óra – Gheorghe Iovu meditatív koncert
  – Augusztus 14-én, hétfőn: 18.00 óra – szentmise horvát nyelven; 19.00 óra – szentmise román és magyar nyelven;20.00 óra – Rózsafüzér ima és ájtatosság
  – Augusztus 15-én, kedden: 7.30 óra – szentmise horvát nyelven; 9.30 óra – szentmise magyar nyelven; 11.00 óra – ünnepi szentmise, bemutatja Roos Márton temesvári megyés püspök; 13.00 óra – szentmise román nyelven; 14.00 óra – görög katolikus szent liturgia; 19.00 óra – szentmise román nyelven. 21.00 óra – Petre Ionuțescu & Daniel Dorobanțu koncert
 • A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt majláthfalvi templomban a búcsús szentmise augusztus 14-én, hétfőn délután 6 órakor kezdődik. Főcelebráns és ünnepi szónok Heinrich József tiszteletbeli főesperes, óteleki plébános.
 • Pécskán a temetői kápolnában hétfőn, Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén, 9 órától virrasztás lesz utána szentmise. Kedden, augusztus 15-én, Mária mennybevételének ünnepén, reggel 8 órakor gyalogos körmenet indul a templomból a búcsúját ünneplő kápolnába, ahol 9 órakor ünnepi szentmisét tartanak.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele napján a nagyváradi egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúünnepét. Erre készülve triduumot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:
  – augusztus 12-én és 13-án a délután 6 órakor kezdődő szentmisék főcelebránsa és szónoka Barta Szabolcs CM lazarista tartományfőnök
  – augusztus 14-én, hétfőn este 10 órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd éjfélkor szentmise lesz, melynek főcelebránsa és szónoka Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános lesz.
  Nagyboldogasszony napján ünnepi miserend lesz a székesegyházban: reggel 8, délelőtt 10, fél 12 és délután 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A délután 6 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be, szentbeszédet mond Serfőző Levente szeged-csanádi általános helynök. A szentmisét az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
 • Augusztus 12-én, szombaton Sülelmeden az 1 órakor, illetve Zsibón a délután 5 órakor kezdődő búcsús szentmisék főcelebránsa és szónoka egyaránt Májernyik Mihály margittai plébános lesz.
 • Vasárnap, 2017. augusztus 13-án, déli 12 órakor ünnepli a margittai egyházközség a helyi Nagyboldogasszony búcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános.
 • Tenkegörbeden szintén vasárnap déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise, főcelebránsa és szónoka Lőrincz Ottó nagyszalontai plébános.
 • Feketeerdőn délelőtt 11 órakor a magyar nyelvű szentmise szónoka Schall Tamás veszprémi plébános, az 1 órakor kezdődő szlovák nyelvű szentmise szónoka pedig Mlinárcsik János, a nagyváradi Vártemplom plébánosa. Az ünnepre készülve triduumot is tartanak: csütörtökön, pénteken és szombaton délután 6 órától az élesdi templomban, este fél 8 órától pedig a feketeerdői templomban lesz szentmise.
 • Augusztus 15-én, kedden tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt szilágysomlyói plébániatemplom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Barta Szabolcs CM lazarista tartományfőnök lesz.

Szatmári egyházmegye:

 • A szatmári egyházmegyében ében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, felsőbányai, szamosdarai és hosszúmezői templomok titulusa Nagyboldogasszony. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, kedden, 11 órától kerül sor. Túrterebesen Pantea Tibor OFM kolozsvári ferences házfőnök; Erdődön Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes; Nagymajtényban Simon Attila a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa; Szamosdarán Dudás Miklós sárközújlaki plébános; Felsőbányán Magász Jenő a Gurk-Klagenfurt-i Egyházmegyében ősztől két éves lelkipásztori szolgálatot kezdő szatmári egyházmegyés pap; Hosszúmezőn pedig Griz László újmisés, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség segédlelkésze mond szentbeszédet.

Dátum

2017. augusztus 12., szombat - 2017. augusztus 15., kedd