2022. szeptember 24.

Nagyboldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nagyboldogasszony tiszteletére: Karcfalva, Déva, Vulkán, Vajdahunyad, Erzsébetváros: örmény templom, Királybánya, Topánfalva, Hosszúaszó, Bodola, Alsótömös, Sepsibükszád, Retteg, Kézdisárfalva, Szarvaskend, Kapjon, Désakna, Kohó-völgy, Mezőerked, Székelyföldvár, Sinfalva, Küküllővár, Radnót, Szentdemeter, Náznánfalva, Nyárádköszvényes, Tölgyes, Palotailva, Székelyföldvár (Marosújvár), Marosnyír, Marosszentkirály, Szárhegy: ferences templom, Oroszhegy, Felsőboldogfalva, Kászonújfalu: temetőkápolna, Gyimesbükk: Kontumác, Csíkszentgyörgy: Posa-hegy, Kolozsmonostor: apátsági templom (Kálvária), Zeletaváralja: Sikaszó.

 • A vulkáni templom búcsúünnepe augusztus 14-én 17 órától kezdődik.
 • Kolozsváron, a piarista templomban őrzött kegyképhez fűződő búcsúünnepen szentmisék augusztus 15-én 9.30-tól  román, 11 órától magyar nyelven lesznek.
 • Erzsébetvároson az örmény templom búcsúja augusztus 15-én 11 órakor kezdődik.
 • Marosszentkirályon a náznáni kápolna búcsúja 15-én 11 órakor kezdődik.
 • Csíkszentgyörgyön a Pósa-hegyi kápolna búcsúja az ünnep napján délben kezdődik.
 • Felsőboldogfalván az ünnepi szentmisére 15-én 12 órától kerül sor.
 • Gyergyószárhegyen a búcsús szentmise az ünnep napján 12 órától lesz.
 • Kontumácon a búcsú Nagyboldogasszony napján délben kezdődik.
 • Sárfalván a búcsú 15-én 12 órakor kezdődik.
 • Gyimesbükkön, Kontumácban a kápolna búcsúünnepe  12 órától lesz.
 • Csíkkarcfalván az ünnep napján 12.30-tól kezdődik az ünnepi szentmise.
 • Déván a Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepe augusztus 15-én 12.30-kor kezdődik. Főcelebráns és szónok László Szabolcs, a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház plébánosa.
 • Kászonújfaluban a búcsú az ünnep napján 12.30-tól kezdődik.
 • Oroszhegyen az ünnep napján 13 órától kezdődik a búcsús szentmise.
 • A kolozsmonostori apátsági templom (Kálvária) búcsúünnepe  augusztus 15-én 18 órától lesz.

 

Nagyváradi egyházmegye

 • A feketerdei templom magyar nyelvű búcsús szentmiséjét augusztus 15-én 11 órától tartják, főcelebránsa és szónoka Frnka Jaroslav bodonosi plébános lesz. Ugyanaznap 13 órakor kezdődik a szlovák nyelvű búcsús szentmise, főcelebránsa Albert Ágoston sólyomkővári plébános, szónoka szintén Frnka Jaroslav.
 • A margittai „kistemplom” búcsúját 12 órakor tartják, főcelebráns és szónok Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános.
 • A bihari plébániatemplom búcsúja 12 órakor kezdődik, főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója lesz. A szentmisét követően a jelenlévők Szent István király közbenjárást kérik a templom mellett felállított szobornál.
 •  A szilágysomlyói plébániatemplom búcsús szentmiséje augusztus 15-én 12 órakor kezdődik, főcelebránsa Sővér István zilahi esperes-plébános.
 • Az asszonyvásárai templom búcsúünnepét Nagyboldogasszony napján 15 órától ülik.
 • A nagyváradi székesegyház búcsúját augusztus 15-én 20 órától ülik meg. Szombaton, 14-én 20 órától szentmise, utána egyórás szentségimádás, majd fáklyás körmenet lesz.

Szatmári egyházmegye

 • Mikolán a búcsú augusztus 15-én 8.30-kor kezdődik.
 • Erdődön a templom búcsúja augusztus 15-én, vasárnap 11 órától kezdődik. A szónok Dudás Miklós mikolai plébános lesz.
 • Felsőbányán a búcsús szentmise augusztus 15-én, vasárnap 11 órakor kezdődik, az ünnepi szónok Reszler Mihály máramarosi főesperes-plébános lesz.
 • Túrterebesen az idei búcsú búcsús szentmise augusztus 15-én, vasárnap 11 órától kezdődik. Szónoka a falu szülötte, az idén aranymiséjét ünneplő Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök.
 • Nagymajtényban az ünnepi szentmise augusztus 15-én, vasárnap 11.30-kor kezdődik, szónoka Vik János, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának dékánja. A szentmise után a hagyományokhoz híven körmenet is lesz.
 • Bujánházán (Boineşti) augusztus 15-én, vasárnap 12 órától kezdődik a román nyelvű búcsúi szentmise. Szónok Albano Alloco, a somasci atyák szerzetesközösség tagja lesz.
 • Szamosdarán a búcsús szentmise augusztus 15-én, vasárnap 12 órakor kezdődik, szónoka Tzier Ernő csanálosi plébános lesz
 • A hosszúmezői búcsú augusztus 15-én, vasárnap 18 órakor kezdődik, a szónok Jakkel Tamás, a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-templom segédlelkésze.

 

Dátum

2021. augusztus 15., vasárnap