2022. szeptember 26.

Megemlékezés Isten Szolgája Márton Áron püspökké szenteléséről Székelykeresztúron

A székelykeresztúri egyházközségben Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 81. évfordulóján, a Közösségi házban levetítik a Maksay Ágnes rendezte Márton Áron boldoggá avatási pere című háromrészes dokumentumfilmet.

Bővebben a filmről

I. rész: Szülőföldi tanúságtevők (26 perc)
Márton püspök életszentsége már a kortársai előtt is ismeretes volt, az első részben erről tesznek tanúbizonyságot egykori ismerősök, rokonok, paptársak.

II. rész: Amikor a tanúságtevő maga a történelem (26 perc)
A peranyagnak mindenkor tartalmaznia kell egy minél teljesebb életrajzot, amelyet be kell helyezni abba a korba, annak az országnak a történelmébe amelyben az illető élt és alkotott. Erre tesz kísérletet a dokumentumfilm II. része, amelyben kiemelt helyet kap az egykori román titkosszolgálat: a Szekuritáté archívumában lévő iratanyag bemutatása.

III. rész: Várva a csodát (26 perc)
A püspök boldoggá avatásához, közbenjárására csodának kell történnie. A Vatikánban még nem zárult le a peranyag: a Pozitió teológusbizottság általi vizsgálatainak folyamata, de egyházmegyei szinten már elkezdődött a feltételezett csoda számbavétele.

Szakértők:
Kovács Gergely egyházjogász, a Márton Áron ügy posztulátora (kinevezett gyulafehérvári érsek)
Denisa Bodeanu a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács tudományos munkatársa
Nagy Mihály történész, a Román Kulturális Intézet elnökhelyettese

Dátum

2020. február 12., szerda

Idő

18:00

Helyszín

Székelykeresztúr