2022. augusztus 15.

Mária neve búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Mária neve tiszteletére: Homoróddaróc, Altorja: kápolna, Székelyszállás, Bethlenfalva, Pálpataka: Szencsed, Marosjára, Csíksomlyói kegytemplom: őszi búcsú, Kökös.

  • csíksomlyói kegytemplomban Szűz Mária szent neve búcsúját szeptember 12-én, szombaton ünneplik. A szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 6 órakor lesznek. A fél 11 órakor kezdődő szentmisét Kerekes László segédpüspök mutatja be. Az esti szentmise keretében az új iskolai tanévet a Gondviselő Isten és a Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmába ajánlják. A végén külön megáldják a tanárokat, a diákokat és tanszereiket, ezért bátorítják a diákokat, hogy vigyék magukkal iskolatáskájukat és tanszereiket.
  • A Kőhalomhoz tartozó homorródaróci filíában a Mária Szent neve búcsú szeptember 12-én, délelőtt 11 órakor lesz. A szentbeszédet Ilyés Imre, a brassói Szent Kereszt felmagasztalása plébánia segédlelkész tartja. Ez a nap egyben örökös szentségimádási nap is a homorródaróci katolikus közösség számára.
  • Székelyszálláson szombaton, délelőtt 11 órakor mutatják be az ünnepi szentmisét. A búcsú szónoka Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános.
  • A szencsedi kápolnában szeptember 12-én, szombaton délután 1 órakor, Lőrincz Barnabás szovátai segédlelkész prédikál.
  • Bethlenfalván szeptember 13-án, vasárnap fél 1-kor kezdődik az idei búcsús szentmise. Az ünnep szónoka P. Bátor Botond pálos atya Hargitafürdőről.

Nagyváradi egyházmegye:

  • A tasnádi plébániatemplom búcsúján, szeptember 13-án, vasárnap déli 12 órakor Tatár Zoltán krasznabélteki plébános prédikál. A kialakult helyzetre való tekintettel elmarad a templombúcsú. Szentmisét egyelőre nem tarthatunk a templomokban, viszont az egyházközség Facebook-oldalán élőben közvetítenk 10 órától szentmisét a hívekért.
  • Szintén vasárnap déli 12 órakor kezdődik a krasznai plébániatemplom búcsúját. Itt Sővér István zilahi esperes-plébános tartja a szentbeszédet.
  • Ugyancsak vasárnap déli 12 órakor tartják a hegyközcsatári plébániatemplom búcsúját. A szentmise szónoka Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános.
  • Vasárnap, délután 1 órakor mutatják be a köröstarjáni plébániatemplom búcsúját Pék Sándor nagyvárad-újvárosi esperes-plébános szentbeszédével.

Dátum

2020. szeptember 12., szombat