2022. szeptember 26.

Mária neve búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Mária neve tiszteletére: Homoróddaróc, Altorja: kápolna, Székelyszállás, Bethlenfalva, Pálpataka: Szencsed, Marosjára, Csíksomlyói kegytemplom: őszi búcsú, Kökös.

 • csíksomlyói kegytemplomban Szűz Mária szent neve búcsúját szeptember 9-én, vasárnap és 12-én, szerdán ünneplik. Mindkét alkalommal a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor lesznek. Vasárnap a délelőtt fél 11 órakor kezdődő szentmisén Timár Sándor P. Asztrik OFM kaplonyi házfőnök prédikál.

Szerdán délelőtt fél 11 órakor a szentmisét Tamás József segédpüspök celebrálja, a szentbeszédet pedig Bálint Emil, a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség plébánosa tartja.

Szeptember 12-én, este 8 órakor koncertet tart Pap Attila székelyudvarhelyi orgonaművész.  Műsoron: Dietrich Buxtehude: Passacaglia J.S.Bach: a-moll concerto (első rész), J.S.Bach: Dór Toccata és fúga, Felix Mendelssohn: f-moll szonáta és André-Knevel: G-dúr Toccata művei.

 • Bethlenfalván szeptember 9-én, vasárnap fél 1-kor kezdődik az idei búcsús szentmise. A szentbeszédet Koncsag László szentegyházi plébános tartja.
 • Marosjárán, szeptember 9-én, vasárnap délután 1 órakor Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános lesz a búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka.
 • A Kőhalomhoz tartozó homorródaróci filíában a Mária Szent neve búcsú szeptember 12-én, délután 5 órakor lesz. A szentbeszédet Nagy László Eörs szentivánlaborfalvi plébános tartja. Ez a nap egyben örökös szentségimádási nap is a homorródaróci katolikus közösség számára.
 • szencsedi kápolnában szeptember 15-én, szombaton délután 1 órakor, Balázs Imre  nyugalmazott plébános mutatja be a búcsús szentmisét.

Temesvári egyházmegye:

 • A Mária nevére felszentelt zimándújfalui templom búcsúünnepségét szeptember 9-én, vasárnap déli 12 órától tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Fejes Rudolf Anzelm apát, váradhegyfoki prépost-prelátus lesz.
 • A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Óbéb templomát Szűz Mária szent neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 9-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét déli 12 órai kezdettel Bene Tamás nagycsanádi plébános mutatja be.
 • Szeptember 16-án, vasárnap a szederháti  templom búcsús szentmiséje délután 3 órakor kezdődik.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Szeptember 16-án, vasárnap tartják a tasnádi plébániatemplom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Giosanu Leonard nagyvárad-olaszi segédlelkész.
 • Szintén szeptember 16-án, vasárnap tartják a köröstarjáni plébániatemplom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Fügedy Antal Levente, mezőbikácsi plébános.
 • A krasznai plébániatemplom búcsúját is szeptember 16-án, vasárnap tartják. A délután 1 órakor kezdődő szentmise szónoka Mihály Balázs tasnádszántói plébános.

Dátum

2018. szeptember 09., vasárnap