Krisztus szent teste és vére – Úrnapja

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben tartanak búcsút Úrnapján: Lázárfalva, Gyimesbükk, Csíkszentmárton (kápolna), Nagykászon: Impér, Székelyudvarhely: kerületi fogadalmi búcsú.

  • 2019. június 20-án, Úrnapján tartják a székelyudvarhelyi főesperesi kerület búcsúját. A szentmisét délelőtt 11 órakor a Márton Áron téren Jakubinyi György érsek mutatja be a kerület papságával együtt. Az ünnep szónoka: a megszentelt élet intézményeivel megbízott érseki helynök, P. Urbán Erik OFM ferences tartományfőnök Csíksomlyóról.
  • gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban az úrnapi szentmisét délután 6 órától Horváth István főesperes celebrálja a központi papsággal együtt. Az ünnepi körmenetet az érseki palota udvarán tartják a nagyszeminárium diákjainak részvételével.
  • Kolozsváron, a Szent Mihály-plébániatemplomban csütörtökön délután 6 órától kezdődik az úrnapi szentmise, amelyet körmenet követ a város papjainak és híveinek részvételével. Az ünnepi szentmisén a Szent Cecília kórus és kamarazenekar énekel.
  • A nagyváradi székesegyházban  Böcskei László megyés püspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen mutatja be a szentmisét. Az ünnep szónoka Kovács F. Zsolt irodaigazgató. A szentmisét követően kerül sor az úrnapi körmenetre, amit a Püspöki Palota kertjében zajló munkálatokra való tekintettel, rendhagyó módon a székesegyházban tartanak majd meg. Ezen a napon a város lakói együtt imádkoznak közösségeink megerősödéséért, ezért a többi templomban elmaradnak a délutáni szentmisék.
  • Marosvásárhelyen, az úrnapi körmenetet városi szinten június 23-án tartják. Az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Tamás József segédpüspök, délután 5 órakor kezdődik a Keresztelő Szent János-templomban.

Temesvári egyházmegye:

  • Pál József-Csaba megyés püspök a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 18 órakor celebrál szentmisét, amelynek keretében az egybegyűlt lelkipásztorok és hívek az Oltáriszentséget körmenetben kísérik a felállított oltárokhoz. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ felkéri a fiatalokat, hogy vegyenek részt minél nagyobb számban ezen a szentmisén, mivel a szentségimádás ezen a napon elmarad.

Szatmári egyházmegye:

  • Szatmárnémetiben este 7 órától Schönberger Jenő püspök celebrál ünnepi szentmisét a székesegyházban, a mise után pedig jó idő esetén körmenetet tartanak a város régi főterén, a park körül.