Könyvbemutató Csíkszeredában: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960)

Márton Áron püspök közel nyolcvanezer oldalnyi titkos megfigyelési anyagából tavaly jelent meg az első forráskiadvány. Ebben az 566 oldalas kötetben a püspök dolgozószobájában 1957 és 1960 között elhangzott, a Securitate által lehallgatott beszélgetések átirataiból válogattak a szerzők, elsősorban olyan dokumentumokat, amelyeknek kétségtelen az egyháztörténeti, kortörténeti relevanciája. A kötet összeállítói, illetve a bevezető tanulmány szerzői Denisa Bodeanu és Nagy Mihály Zoltán történészek. 

A (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) című könyv csíkszeredai bemutatójára Magyarország Főkonzulátusa szervezésében a Lázár-ház (Gál Sándor utca 9.) dísztermében kerül sor.

A beszélgetés résztvevői: Tamás József nyugalmazott püspök, Nagy Mihály Zoltán történész; a kötete társszerzője, Gálfalvi Ágnes, a Lector kiadó igazgatója és Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum munkatársa.

Az esemény házigazdája: Tóth László főkonzul.

A beszélgetésben arra keresik a választ, mit jelent ez a kiadvány a Márton Áron-kutatás, illetve az egyháztörténeti kutatás  szempontjából, hogyan gazdagítja ez a „lehallgatás-történet” a XX. századi közepéről való tudásunkat. Arról is beszélgetnek, milyennek ismerte meg a titkosszolgálat a püspököt, és  eredeti szándékától függetlenül  milyen képet hagyott róla ránk, későbbi generációkra.

Azt is megvizsgálják, hogy az egykor élőszóban elmondott, az írott szövegek szerkesztettségét nélkülöző megszólalások hogyan viszonyulnak a püspök gazdag írásos hagyatékához, és a püspök által egykor munkatársainak, papjainak, híveinek adott utasítások és tanácsok a mai olvasóban milyen gondolatokat, érzéseket ébresztenek.

A kötetben közölt ötvenhét beszélgetés rövid áttekintése mellett szó lesz a püspök megfigyelésének egyéb, a bevezető tanulmányokban összegzett módszereiről is, illetve arról, miért vallott  egyértelmű kudarcot a kommunista titkosszolgálat Márton Áron püspök ellehetetlenítésében.

Dátum

2020. február 20., csütörtök

Idő

18:00

Helyszín

Csíkszereda