2024. július 13.

Keresztelő Szent János-búcsúk

 • A római katolikus egyház a Szűzanyán kívül csak Keresztelő Szent János születésnapjának szentel ünnepet. Ehhez a naphoz kötődik több templom búcsúja.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Keresztelő Szent János tiszteletére: Hátszeg, Brassó (ferences templom), Hilib, Marosvásárhely-Belváros, Csíkdelne, Háromkút, Magyracsügés, Parajd, Tekerőpatak, Homoródfürdő, Szőkefalva, Bögöz, Szentivánlaborfalva.

 • Gyergyótekerőpatakon a Szent János-napi ünnepi szentmise június 24-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentmisén Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István egyházközség plébánosa prédikál.
 • A csíkdelnei Keresztelő Szent János-templom búcsúja szintén szombaton délelőtt 11 órakor lesz. Az ünnepi szentbeszédet Szilveszter Imre hidegségi plébános mondja.
 • A Palánka és Gyepece közt lévő Magyarcsügésen a helyi templom védőszentjének búcsús szentmiséje, amelyet az erdélyi Mária Rádió közvetít, délelőtt 11 órakor kezdődik.
 • A homoródfürdői kápolna búcsúünnepét ugyancsak szombaton délelőtt 11 órától ünneplik. A szentmisén Balázs Imre nyugalmazott plébános prédikál.
 • Marosvásárhelyen a belvárosi Keresztelő Szent János-templom búcsús szentmiséjét szombaton délután 6 órakor tartják. Ünnepi szónoka Ferenczi Sándor teológia tanár Gyulafehérvárról.
 • A szentivánlaborfalvi egyházközségban szintén délután 6 órakor ünnepelnek. Itt a búcsús szentbeszédet Simó Gábor mikóújfalusi plébános tartja.
 • Hátszegen vasárnap déli 12 órakor a búcsús szentmise homíliáját András István, a gyulafehérvári hittudományi főiskola prefektusa tartja.
 • Kirulyfürdőn egy évben egyszer, Keresztelő Szent János tiszteletére tartanak zarándoklatot a szabadtéri misézőhelyre. Idén június 25-én, vasárnap a déli 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Obermájer Ervin, aki Rómában, a Pápai Lateráni Egyetem egyháztörténelem szak hallgatója.
 • A parajdi plébániatemplom búcsúját szintén vasárnap déli 12 órától ünneplik. A szentmisén Fülöp László miklósvári plébános prédikál.
 • Június 25-én, vasárnap délután 1 órakor kezdődik a szőkefalvi templom búcsúja. A szentmisén Bertalan László kerelőszentpáli plébános hirdeti az igét.
 • A bögözi templomban az ünnepi búcsús szentmisét vasárnap délután 1 órától tartják. Az ünnepi szónok Jakab Lajos vágási plébános.

Dátum

2017. június 24., szombat - 2017. június 25., vasárnap