2021. szeptember 20.

Jubiláns papjaink 2017–ben

Örömmel hozom Paptestvéreim tudomására, hogy ebben az évben is a jó Isten végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül többen emlékeznek szentelésük 25., 50., illetve 60. évfordulójára. Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana 1999,73 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50. (arany), a 60. (gyémánt) és a 70. (rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a szentmiséjén résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja papszentelésben tett ígéreteit. (Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat, Budapest 2000, 94.)

Ezüstmisések (25 év):
1. Ft. György Ferenc Elemér – Torda
2. Ft. Marek Ferenc P. Bernardin OFM – Déva I.
3. Ft. Pál Vilmos-Barna – Csíkszentgyörgy
4. Ft. Sebestyén Péter – Marosvásárhely – Szent Imre
5. Ft. Msgr. Szakács Endre – Szamosújvár – örmény

Aranymisések (50 év):
1. Ft. Balázs György – Kászonjakabfalva
2. Ft. Msgr. dr. Czirják Árpád-Ferenc – Kolozsvár
3. Ft. Msgr. Csató Béla – Csíkszentkirály
4. Ft. Hajdó Vilmos – Pastor Bonus
5. Ft. Sebestyén Domokos – Oroszhegy
6. Ft. Szabó Dénes – Nagyenyed

Gyémántmisések (60 év):
1. Ft. Msgr. Bodó Péter – Gyergyószentmilós
2. Ft. Márk Vince P. József OFM – Csíksomlyó

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet
2017. június 22-én, csütörtökön Gyulafehérvárra (más egyházmegyés jubilánsokkal együtt, amennyiben ők is részt szeretnének venni a hálaadáson).
Délelőtt 11.00 órától hálaadó szentmisét mutatunk be Székesegyházunkban a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért, valamint minden megpróbáltatásért.
A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom jubiláló testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel felidézzük a régi emlékeket, meghittebbé téve ezáltal ünneplésünket.

(Érseki körlevél: I./2017)

Dátum

2017. június 22., csütörtök

Idő

11:00

Helyszín

Gyulafehérvár