2022. szeptember 28.

Imakilenced Isten szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatásáért

Márton Áron püspök születésének 125. évfordulóján, 2021. augusztus 28-án, a korábbi megemlékezések, konferenciák hagyományához kapcsolódva, főegyházmegyei zarándoknapot tartanak Csíkszentdomokoson, Áron püspök tiszteletének lelki síkon való előmozdítása, ébren tartása céljából, ezáltal is segítve boldoggá avatása folyamatát.

Előkészületként imakilencedre kerül sor tavaly decembertől kezdődően a csíkszentdomokosi templomban, minden hónap utolsó szombatján. A népmissziós célt szolgáló lelki előkészület az Imádkozzunk Áron püspökkel! c. imafüzetben található kilencedre alapul, minden hónapban meghívott papok tartanak elmélkedést Áron püspök gondolatai alapján, az egyes témákat elmélyítve és aktualizálva a mai kor kihívásaira.

A szentmisék előtt egyórás imádságot – rózsafüzér és egyéb imák – vezetnek a csíkszentdomokosi rózsafüzér-társulatok, a mise végén kerül sor az elmélkedésre és imádkozásra.

Az imakilenced részletes programja az alábbiakban olvasható. A szentmiséket a tervek szerint az erdélyi Mária Rádió közvetítésében és a templom.ro honlapon is lehet követni.

Az imakilenced programterve:

VI. alkalom – 2021. május 29., 18 óra
Téma: Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért!
Elmélkedést tart: P. Urbán Erik OFM tartományfőnök
Tervezett célcsoport: szerzetesek

VII. alkalom – 2021. június 26., 18 óra
Téma: Imádkozzunk a mindennapi kenyérért, a bárminemű – szellemi-fizikai – munkában dolgozókért!
Elmélkedést tart: Bara László Marosvásárhely-meggyesfalvi plébános
Tervezett célcsoport: vállalkozók, munkaadók

VIII. alkalom – 2021. július 31., 18 óra
Téma: Imádkozzunk a szenvedőkért, betegekért és a jó halál kegyelméért!
Elmélkedést tart: P. György Alfréd MI
Tervezett célcsoport: kórházpasztorációban dolgozók, orvosok

IX. alkalom – 2021. augusztus 28., délelőtt
Téma: Imádkozzunk az Istennel és egymással való közösségünkért az Egyházban, az Egyházzal és az Egyházért!
Elmélkedést tart: Kovács Gergely érsek
Tervezett célcsoport: nincs (záró ünnepség)

Kapcsolódó programok:
Lelkigyakorlatos találkozók a Segítő Nővéreknél
Korlátozott létszámmal szervezett lelkigyakorlatos találkozók az Árpádházi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban, az aktuális hónap témájának megfelelően, az abban érintett, megszólítható csoportoknak, közösségeknek.
Célcsoport: Áron püspök tisztelői, plébániai csoportok az egyházmegye minden tájáról, különféle hivatású (tanár, orvos, vállalkozó stb.) keresztény, keresztény szellemben tevékenykedő személyek.

Múzeumi program
Programajánlat zarándokcsoportoknak az imakilencedi szombati napokra:
– Csoportos tárlatvezetés délelőtt (attól függően, mikor ér véget a nővéreknél a program, pl. 13.00 és 14.00 órától).
– Múzeumpedagógiai foglalkozások diákcsoportok számára (14.00 órától a kiállítással, a püspök életével kapcsolatos feladatok megoldása, kézműves foglalkozások stb, 15.00 órától értékelés)
Célcsoport: Ahogyan a szentmisék is, a múzeumi programok mindenki számára nyitottak, mindenkit várnak, aki szeretne Áron püspök közbenjárását kérni, érte imádkozni, szülőfalujába, Csíkszentdomokosra elzarándokolni.

Programfelelősök:
Papok meghívása, fogadása / lelkigyakorlatos program: Darvas Piroska sa
Szentmisék előtti imádság megszervezése és különfélék: Bőjte Csongor
Múzeumi foglalkozások, program: Lázár Csilla, Bodó Andrea

Dátum

2021. május 29., szombat

Idő

18:00

Helyszín

Csíkszentdomokos