2022. szeptember 28.

Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete

Hamvazószerdán elkezdődik a húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon hamut hint a bűnbánatot tartó hívek fejére.

  • A nagyváradi székesegyházban ezen a napon hétköznapi program szerint lesznek a szentmisék: reggel 7 és este 6 órakor, de a hamvazás szentelményét nagyböjt I. vasárnapjának szentmiséin is kiszolgáltatják.
  • csíksomlyói kegytemplomban hamvazással egybekötött szentmisék reggel 8, délelőtt 11 és este 6 órától lesznek. Nagyböjt péntekjein délután negyed 6 órától keresztúti ájtatosságot tartanak az esti szentmise előtt. Nagyböjt folyamán az esti szentmise után közösen imádkozzák a zsolozsma esti dicséretét.

Dátum

2021. február 17., szerda

Idő

08:00 - 18:00