Esti dicséret Boldog Bogdánffy püspök tiszteletére Nagyváradon

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 108. évfordulóján a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért.

Dátum

2019. február 21., csütörtök

Idő

17:00

Helyszín

Nagyvárad