2022. szeptember 26.

Elsőszombat Csíksomlyón

A csíksomlyói kegytemplomban elsőszombaton este 6 órától szentmisét tartanak, ezt megelőzően, délután 4 órától pedig engesztelő imaórát. A liturgia után rózsafüzér-imádkozás van és gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren.

Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro vagy az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Az ünnepélyes Mária-köszöntőt a jelenlegi járványügyi előírások betartásával tartják meg. Ennek érdekében a ferences atyák a kedves hívek figyelmét a következőkre hívják fel:
– Az előírások értelmében, a vallási eseményeken csak az azok helyszínéül szolgáló településen élők vehetnek részt, más településekről érkező zarándokok nem. Ez vonatkozik a kegytemplomban bemutatott minden szentmisére és más liturgikus cselekményre.
– A kegytemplomban és a kegytemplom előtti parkban is kötelező a védőmaszk viselése, a 2 m szociális távolság betartása és a kézfertőtlenítés (a szentáldozás kézbe történik!).

Dátum

2020. november 07., szombat

Idő

16:00

Helyszín

Csíksomlyó