2022. augusztus 10.

Búcsúk Szent István diakónus ünnepén

  • Szent István diakónus, első vértanúnak, a Prépostság védőszentjének ünnepén, a váradhegyaljai premontrei préposti széktemplomban ünnepi búcsús szentmise délelőtt fél 10-kor kezdődik.
  • Szent István diakónus, első vértanú ünnepnapján tartják a váradszentmártoni
    premontrei templom búcsúját is. A délután fél 1 órakor kezdődő szentmise
    szónoka Mészáros Antal ny. esperes-plébános.

Dátum

2019. december 26., csütörtök