2024. július 15.

Borromeo Szent Károly búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Borromeo Szent Károly tiszteletére: Marosújvár, Gyulafehérvár: GMGK Líceum kápolnája, Oklánd.

  • Homoródkarácsonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját 2017. november 4-én, szombaton délután 4 órakor ünneplik.
  • A marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját 2017. november 5-én, vasárnap délután 5 órától tartják. A szentmisén Csíki Szabolcs medgyesi segédlelkész prédikál.
  • A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolna védőszentje is Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét november 6-án, hétfőn délután 6 órától tartják. A szentmise főcelebránsa Jakubigyi György érsek,  szónoka pedig Bodor Attila teológiai tanár, kudzsiri plébános.

Szatmári egyházmegye:

  • A máramarosszigeti templom búcsúját az ünnep napján, szombaton délelőtt 11 órától tartják. A szentmisét, melynek szónoka Pék Sándor, nagyvárad-újvárosi esperes az erdélyi Mária Rádió közvetíti.

Nagyváradi egyházmegye:

  • 2017. november 6-án, hétfőn tartják a nagyváradi Püspöki Palota kápolnájának búcsúját. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Tóth Attila Levente tasnádszántói plébános.

Dátum

2017. november 04., szombat - 2017. november 06., hétfő