Borromeo Szent Károly búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Borromeo Szent Károly tiszteletére: Marosújvár, Gyulafehérvár: GMGK Líceum kápolnája, Oklánd.

  • Homoródkarácsonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját november 3-án, vasárnap délután 3 órakor ünneplik. A szentmisén László István lövétei plébános prédikál.
  • marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját november 3-án, vasárnap délután 5 órától tartják. Az ünnep szónoka Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános. A szentmisén közreműkődik a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség Jubilate Deo kórusa, Székely István kántor vezetésével.
  • gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolna védőszentje is Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét november 4-én, hétfőn délután 5 órától tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Jakubinyi György érsek, szónoka Fazakas Zoltán Márton OPraem csornai premontrei apát.

Nagyváradi egyházmegye:

  • nagyváradi püspöki palota kápolnájának búcsúját november 4-én, hétfőn tartják. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be az egyházmegye papságával, szerzeteseivel közösen. Az eseményre várják azokat a híveket is, akik a város és az egyházmegye megújulásáért szeretnének közösen imádkozni.

Szatmári egyházmegye:

  • A máramarosszigeti templom búcsúját az ünnep napján, hétfőn este 6 órától tartják, Mikulyák László felső-Tisza-vidéki esperes, rahói plébános szentbeszédével.

Dátum

2019. november 03., vasárnap - 2019. november 04., hétfő