2024. július 22.

Boldog Gizella-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Boldog Gizella tiszteletére: Lövétebánya, Marosludas: Andrási telep

  • Szentkeresztbánya filiájában, Lövétebányán 2017. május 6-án, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A Boldog Gizella védelmébe ajánlott szentélyhez, a lövétebányai iskolában kialakított kápolnához a szentkeresztbányai és lövétei hívek évenként elzarándokolnak.
  • Marosludason, az Andrási telepen a Boldog Gizella-templom búcsúünnepét 2017. május 6-án, szombaton délelőtt 11 órakor tartják, Mihály Imre marosújvári plébános mond szentbeszédet.

Temesvári egyházmegye:

  • 2017. május 7-én, vasárnap déli 12 órától tartják a Boldog Gizella tiszteletére felszentelt arad-gáji római katolikus templom búcsúünnepségét, amelynek ünnepi szónoka, főcelebránsa Miklós Csaba majláthfalvi plébános. Ezt megelőzően, május 5-én, pénteken este 7 órától a templomban Gizella-litániát, majd szentmisét tartanak.

Dátum

2017. május 05., péntek - 2017. május 07., vasárnap