2022. szeptember 26.

Boldog Gizella-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Boldog Gizella tiszteletére: Lövétebánya (Szentkeresztbánya), Marosludas: Andrási telep.

  • Marosludason, az Andrássy telepen a Boldog Gizella tiszteletére épült templom búcsúünnepét május 8-án, szombaton délelőtt 11 órakor tartják. A szentmisén Szőcs Béla sinfalvi plébános prédikál.
  • Szentkeresztbánya filiájában, Lövétebányán május 8-án, szombaton déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A lövétebányai iskolában kialakított Boldog Gizella védelmébe ajánlott kápolnához a szentkeresztbányai és lövétei hívek évenként elzarándokolnak. Az idén a szentmise főcelebránsa és szónoka: Tamás Barna SJ.

Temesvári egyházmegye:

  • Az arad-gáji templom búcsúi szentmiséje május 9-én, vasárnap déli 12 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Bakó László püspöki titkár lesz.

Dátum

2021. május 08., szombat - 2021. május 09., vasárnap