Áldozócsütörtök-napi búcsúk

2021. május 13-án, negyven nappal húsvét után a katolikus egyház Urunk mennybemenetelét (áldozócsütörtököt) ünnepli.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Urunk mennybemenetelének tiszteletére: Kiskapus, Uzon, Tamásfalva, Mócs, Kézdialmás, Magyarfenes, Jedd, Nyárádremete, Farkaslaka: Kecsetkisfalu.

  • Imecsfalva filiájában, Tamásfalván a búcsús szentmise csütörtökön, déli 12 órakor kezdődik. Az ünnepi szentbeszédet Mihály Imre zágoni plébános mondja.
  • Kézdialmáson is csütörtökön déli 12 órakor kezdődik a templombúcsú. A szentmise szónoka Hölgyes Pál-Zsolt lemhényi plébános.
  • Nyárádremetén a templombúcsút csütörtökön délután 1 órakor tartják. Az ünnepi szentmisén Sófalvi János nyugalmazott plébános prédikál.
  • A farkaslaki egyházközség filiájában, Kecsetkisfaluban a templom búcsúját május 13-án, délután 4 órától tartják. A szentmisén Szakács Endre nyugalmazott plébános prédikál.
  • Kiskapuson szintén áldozócsütörtökön ünneplik az egyházközség búcsúját. A szentmise, melynek szónoka Kelemen Arnold, a Szeben-belvárosi egyházközség segédlelkésze, délután 6 órakor kezdődik.
  • Áldozócsütörtökön délután 6 órakor templombúcsút tartanak Jedden is. Az ünnep szónoka Ferencz István nyugalmazott aranymisés plébános.
  • mócsi templom búcsúját május 14-én, pénteken tartják. Az ünnepi szentmisét délután 5 órakor mutatják be.
  • magyarfenesi templom búcsúját május 15-én, szombaton délután fél 5 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka László Attila kolozsvári főesperes-plébános.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegyében a székesegyház, valamint a krasznaterebesi templom titulusa Urunk mennybemenetele.

  • A szatmárnémeti székesegyházban a búcsús ünnepi szentmise csütörtökön este 7 órakor kezdődik. A szónok Bauman István, a szatmárnémeti Szentcsalád Egyházközség plébánosa lesz.
  • Krasznaterebesen a templombúcsú fél 12 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka  Tatár Zoltán, krasznabélteki plébános lesz.

Dátum

2021. május 13., csütörtök - 2021. május 15., szombat