2024. július 14.

Adventi papi lelkinapok

Évtizedekre visszamenő hagyomány alapján szervezzük a rekollekciós napokat. Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.
Az adventi lelkinapokat a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:
Első körben:
– December 12-én, hétfőn – Kézdivásárhelyen;
– December 13-án, kedden – Brassó–Bolonyán;
– December 14-én, szerdán – Csíksomlyón;
– December 15-én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;
Előadó: Ft. dr. Oláh Zoltán tanulmányi igazgató, kanonok, teológiai tanár
Téma: Irgalom a Bibliában és néhány irodalmi szövegben
Második körben:
– December 12-én, hétfőn – Gyergyószentmiklóson;
– December 13-án, kedden – Marosvásárhelyen;
– December 14-én, szerdán – Kolozsváron;
– December 15-én, csütörtökön – Gyulafehérváron;
Előadó: Ft. Msgr. dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, teológiai tanár
Téma: Reformációs előzmények

 

Dátum

2016. december 12., hétfő - 2016. december 15., csütörtök