A Missziós kereszt útja egyházmegyéinkben

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szimbóluma, a Missziós kereszt – melyet Ferenc pápa 2017 novemberében áldott meg – a nagyváradi, majd a gyulafehérvári egyházmegyébe érkezik.

A Missziós kereszt előtt a hívek az alábbi településeken fejezhetik ki tiszteletüket:

Október 1-3. között a nagyváradi egyházmegyében:

Október 1-jén, kedden Kárásztelken
15:00 A Missziós kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság
16:00 Rózsafüzér ájtatosság
16:30 Előadás a Missziós keresztről és a NEK-ról – Vass Csaba lazarista atya
17:00 Szentmise – Fodor József általános helynök
18:00 Szentségimádás szentségi áldással

Október 2-án, szerdán Tasnádon
10:00 A Missziós kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság
11:00 Szentmise Sövér István zilahi plébános
12:00 Lelkiségi csoportok imaórái szentségimádás keretében
15:00 Indulás Nagyváradra

Október 2-án, szerdán délután a nagyváradi székesegyházban
17:00 A Missziós kereszt fogadása – Fodor József általános helynök, Vakon Zsolt püspöki titkár
18:00 Szentmise a székesegyházban – Fodor József általános helynök, Vass Csaba lazarista atya
19:00 Szentségimádás a családos csoport szervezésében Tóth Attila margittai plébános
20:30 Csendes szentségimádás Pálos István várad-szőllősi plébános
21:00 Mindenszentek litániája, majd szentségi áldás

Október 3-án, csütörtökön szintén Nagyváradon
07:30 Szentmise a Szent László iskola diákjaival – Szabó Ervin várad-olaszi plébános, Vass Csaba lazarista atya
08:00 Ifjúsági óra
10:00 Imaóra és rózsafüzér (Mária Légió és Rózsafüzér Társulatok) – Bǎrbuţ Péter nagyvárad Szent József-telepi plébános
12:00 Úrangyala ima, majd elmélkedés a nagyváradi plébániák és a püspöki hatóság alkalmazottai számára
13:00 Zenei áhítat – szakrális művek, Pálos István várad-szőllősi plébános elmélkedések/imák, Józsa Domokos orgona
14:00 Imaóra és rózsafüzér szlovák nyelven – Mlinárcsik János a nagyváradi vártemplom plébánosa
15:00 Irgalmasság rózsafüzér és keresztúti ájtatosság , Curaliuc Demeter várad-velencei plébános, Dallos Ágnes, Élet Kenyere közösség, Nőszövetség
16:00 Imaóra és rózsafüzér román nyelven – Mârț Mihai a váradi kapucinus templom plébánosa
17:00 Tanúságtétel a misszióról – moderál Pék Sándor várad-újvárosi plébános
17:45 Zenés hangolódás a szentmisére
18:00 Főpapi szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén a székesegyházban, Keresztek megáldása és átvétele a főpásztortól a Misszió hónapjára, Hódolat a Missziós kereszt előtt
19:30 Szentségimádás – Szabó Ervin várad-olaszi plébános és Giosanu Leonard várad-olaszi segédlelkész vezetésével
21:00 Mindenszentek litániája és szentségi áldás – Láber Ferenc várad-őssi plébános

Október 4-9. között a gyulafehérvári főegyházmegyében:

Október 4-én, pénteken a csíksomlyói kegytemplomban 19:00 órakor ünnepélyes szentmisében fogadják a Missziós keresztet, a főcelebráns P. Urbán Erik OFM, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke.

Október 5-én, szombaton szintén a csíksomlyói kegytemplomban
10:00 Rózsafüzér imádság
10:30 Szentmise, Máriával és a szentekkel Jézushoz – Elmélkedés: Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános (Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok és Skapuláré Társulat Találkozója)
12:00 Találkozás Jézussal – Elmélkedés, katekézis a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról: Veress Sándor kászonújfalvi plébános, a NEK-re való készületi év hazai koordinátora
13:00 Szünet
14:00 Együtt lenni Jézussal – Szentségimádás elmélkedéssel
15:00 Szünet
16:00 Elmélkedés, katekézis –
Aki a Eucharisztiában nekünk adta önmagát… Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész
17:00 Imaóra a Szűzanyához
18:00 Elsőszombati Mária köszöntő – A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József segédpüspök. A liturgia után körmenet.

Október 6-án, vasárnap ugyancsak a csíksomlyói kegytemplomban
16:00 Keresztút a ferences atyákkal
17:20 Rózsafüzér imádság
18:00 Szentmise, melynek főcelebránsa Veress Sándor kászonújfalvi plébános, a NEK-re való készületi év hazai koordinátora
19:00 Szentségimádás

Október 7-én, hétfőn Hargitafürdőn délelőtt 10 órakor igeliturgia keretében fogadják a Missziós keresztet, azt követi a közös zsolozsma, a magyar szentek litániája és a keresztben elhelyezett ereklyékhez kapcsolódó gondolatok
12:00-15:00 Szentségimádás (közös az elején és a végén, közben csend)
15:00 Az Eucharisztikus Kongresszusról rövid ismertetés (története, célja, programja). Katekézis
16:00 Bűnbánati liturgia, kiengesztelődési alkalom, majd gyónási lehetőség biztosítása, alatta rózsafüzér imádság
17:00 Szentmise, amelyet Tamás József segédpüspök mutat be. Utána meghívás a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra

Október 8-án, kedden Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban
10:00 Papi rekollectiós szentmise a hívekkel közösen
11:00 Csendes szentségimádás a templomban
17:00 Keresztút a templomban (szentgyónás)
17:45 A Missziós kereszt bemutatása
18:00 Szentmise igehirdetéssel

Október 9-én, szerdán szintén Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban
08:00-17:00 Csendes szentségimádás a templomban
17:00 Ünnepélyes kereszthódolat (szentgyónás)
17:30 Fájdalmas rózsafüzér
18:00 Szentmise igehirdetéssel

Dátum

2019. október 01., kedd - 2019. október 09., szerda