Ferenc pápa megáldotta a Pozsony melletti Somorján épülő útmenti kápolna márványkeresztjét

0
92
Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkész Ferenc pápával

Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkész számolt be arról, hogy június második felének egyik szerdáján a római Szent Péter-bazilika előtti téren Ferenc pápa áldotta meg azt a márványkeresztet, amely a mai Szlovákia területén fekvő Somorja legújabb kápolnáját fogja díszíteni.

A kápolna megálmodója és adományozója a város szülöttje, Durdík Rudolf helyi közjegyző, San Marino tiszteletbeli konzulja volt, aki személyesen vitte az egyházfő elé a kápolna fontos darabját, s számolt be a szentatyának a készülő kápolnáról, melynek teljes elkészülésére és ünnepélyes megáldására a közeljövőben kerül majd sor.

Durdík Rudolf, aki az elmúlt években Rómában is dolgozott a diplomáciában, már a múltban is fontosnak érezte, hogy Szűz Mária városáról, a csallóközi Somorjáról hírt adjon a római katolikus egyház fejének, s néhány évvel ezelőtt vele áldatta meg szülővárosa címerét is, melyben Szűz Mária látható az ölében ülő kis Jézussal. Ez az értékes megáldott címer azóta a somorjai városházán a mindenkori polgármester irodáját díszíti.

Jelen esetben a somorjai közjegyző azért tartotta fontosnak a Szűz Mária-tisztelettel évszázadok óta jellemezhető város szélén egy új kápolna emelését – melyben szintén helyet kap a város máriás címere –, mert szeretné a köztudatban mind jobban elmélyíteni azt, hogy Szűz Mária és szent fia oltalma a mai kor emberének, a város mai lakóinak, és a forgalmas úton a várost átszelő mai utazóknak is pótolhatatlanul szükséges. Az új kápolna saját családjának és egész városának háláját is ki akarja fejezni, többek közt a világjárvány elmúlásáért, a nehéz időszak átvészeléséért. A jelen és a múlt mellett azonban a jövőre nézve is üzenetet kíván hordozni az emberek számára ez a kápolna, mégpedig azt, hogy az emberek imádkozzanak a város jövőjének szépségéért, a lakók jövőbeli jólétéért, a felnövekvő új generációért is, a folytatást is Szűz Mária és rajta keresztül Jézus Krisztus kezébe helyezve. Erre azért is nagy szükség van, mert sajnálatos módon a városban is rohamosan terjednek a hazárdjátékok, egyre gyarapodnak azok a helyek, melyek működtetése törvényszerűen magával hozza a garázdálkodás és erkölcsi romlás veszélyeit is.

„Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg” – fohászkodjuk gyakran, a Szűzanyát kérve. Somorja város új útmenti kis kápolnája is azt szeretné a mindennapokban rohanó embereknek közvetíteni, hogy útonlevésük, sőt, egész életük útja során mindig merjenek gyermeki bizalommal az égi édesanyához fordulni, aki szent fia elé viszi kéréseiket. E szent fiú határtalan szeretetére utal a kápolnát megkoronázó kereszt, annak szeretetére, aki még életét sem kímélte értünk áldozni a kereszten. A Rómában, Ferenc pápa által megáldott márványkereszt a város ragaszkodásának kifejezője is akar lenni az egyházhoz, Jézus Krisztushoz, a hithez, a vallásossághoz. Felhívás arra, hogy ez a hűséges ragaszkodás tudja a várost segíteni abban, hogy olyan város maradhasson Somorja, amelynek lakóiban, családjaiban, közösségeiben a Szűzanya örömét leli.

Az új kápolna építtetője és családja, valamint a tervező, Kulcsár Magdolna, illetve a kápolna építésén dolgozók, többek közt Vörös Károly és munkatársai számára, csakúgy, mint az egész városnak nagy megtiszteltetés, hogy Ferenc pápa is tud erről a kezdeményezésről, áldását adta erre a műre és imádkozik a városért. A tervek szerint a kápolna a város római katolikus plébániatemplomának búcsúja, Nagyboldogasszony ünnepének táján kerülhet majd megáldásra.

Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkész: ,,Ugyanezen a pápai audiencián magam is részt vehettem. Örömmel kísértem figyelemmel a somorjai kereszt megáldását, hiszen a somorjai egyházközségben kezdtem egykor újmisésként papi szolgálatomat, így szívemhez közeli e kedves város közössége. Tizenhét évvel ezelőtt ott teljesítettem diakónusi szolgálatot, majd 2008 júliusától 2011 nyaráig, római posztgraduális tanulmányaim megkezdéséig, Somorján és a környékbeli településeken – Gútoron, Békén és Nagypakán – működtem káplánként. Isten hozta! – mondta magyarul a szentatya, miután olasz nyelven bemutatkoztam neki mint a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora. Örömmel fogadta az üdvözletet, melyet a felvidéki és a rám bízott pozsonyi magyar hívek nevében adtam át neki. Jó érzés volt anyanyelvemen hallani Szent Péter apostol jelenkori utódának mosollyal és kézfogással kísért köszöntését. Annak a szentatyának, akit tavasszal a magyar nemzeti hálaadó zarándoklat alkalmával meglátogathattunk ott, hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve, s aki a múlt év tavaszán Budapestre látogatott, illetve aki 2021 szeptemberében szlovákiai apostoli látogatást is tett, miután részt vett a Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén.”

Forrás és fotó: Vatican News