Befejezték filozófiai tanulmányaikat a másodéves szeminaristák Gyulafehérváron

0
390
Fotó: Imre Balázs Szilamér / SIS

A gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézetben a papképzés összesen hét évből áll: négy év alapképzés, egy gyakorlati év, két év mesterképzés. Az első két évet filozófiai tanulmányoknak nevezik, majd harmadévtől kezdetét veszi a teológiai képzés. Harmadéven a kispapok admisszióban részesülnek, magukra öltik a reverendát, és lektorrá avatják őket, negyedéven az akolitusi szolgálatot adják fel nekik, ötödév második félévében sor kerül a diakónusszentelésre, majd hatodév végén a papszentelésre.

Az első két év a szemináriumban a beilleszkedésről és megérkezésről szól, amelyet a papképzés világegyházi szabályzata (Ratio fundamentalis, 2016) a tanítványság szakaszaként határoz meg. Ezen időszak során főként filozófiai és egyháztörténeti tárgyakat tanulnak az első- és másodéves kispapok, amely fokozatosan kiegészül a fundamentális teológia és szentírástudomány kurzusokkal, valamint egyéb speciális tárgyakkal.

2024. június 21-én, pénteken a vizsgával befejezték filozófiai tanulmányaikat a másodévesek, nevezetesen Bege Lóránd, Karácsony Ervin Barnabás és Kovács Nándor Hunor. A filozófiai tanulmányaikat befejező kispapok – a szokásoknak megfelelően – tanárukkal, András István rektor-filozófiatanárral készített közös képpel örökítették meg a kiemelkedő mérföldkövet.

Ad multos annos!

Forrás: SIS