Földvár-Téglagyár ünnepelt: megáldották az Árpád-házi Szent Erzsébet kápolnát

0
1224

Örömünnep volt vasárnap, november 19. a földvári hívek számára és nemcsak azért, mert megvalósult egy álom, amit talán sokan álmodni sem mertek. Kovács Gergely érsek megáldotta a régi imaház helyén épült új kápolnát, új harangját és oltárát felszentelte.

A vasárnap felszentelt kápolnának a története akkor kezdődött, amikor az 1970-es években a csíki származású Bene László és felesége, Ida, a saját lakásuk egyik szobáját felajánlva lehetővé tették, hogy abban a katolikus gyerekeknek hittanórákat tartsanak, és a téglagyári katolikus közösség a szentmisét megünnepelhesse. Egy ilyen lépéshez, egy ilyen tetthez az akkori egyház- és hitellenes kommunista Romániában bátorság kellett, de főleg erős hit. A Bene család házának egyik szobája havonta két alkalommal, istentiszteleti hellyé változott, ahová a brassó-belvárosi káplánok jártak a lelkipásztori feladatokat elvégezni.

A családi háznál való misézés a kezdetek egyházának, az ősegyház gyakorlatát, hangulatát idézte, amelyet a Szentírás így örökített meg: „… a kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt…” (ApCsel 2,46b). Bizonyára sok kegyelem áradt ki a szentmiséken, istentiszteleteken keresztül az itt élőkre, segítve őket, hogy hordozzák az élet keresztjeit. 1987-ben az egyházközség megvásárolta a házat és a hozzá tartozó telket, amely 2022 októberéig szolgálta a Földvár-téglagyári közel száz lelket számláló katolikus közösséget. Az utóbbi években egyre láthatóbbá vált, hogy az imaház, amelyet csak a ház oldalán lévő fakereszt emelt ki a főút (országút) mellett sorakozó többi épület közül, alapos felújításra szorul. Ezért a közösség elhatározta, hogy rendbe teszi, és ha Isten megsegít, akkor egy kisebb tornyot is csináltat, a toronyba harangot öntet. Az elhatározást tettek követték, és hála Istennek megérhették a napot, amikor a korábbi imaház részben megmaradt régi falaira épített új kápolna harangja megszólalhatott és a főpásztorral közösen a szentmiseáldozatot mutathattak be.

Az új kápolna felszentelésével a téglagyári katolikusok életében egy új fejezet kezdődik. Reméljük, hogy amiképpen megújult az épület, úgy fog Isten kegyelmével ismételten megújulni a hitélet is. Adja Isten, hogy a lelkek is ünneplőbe öltözzenek, és Istennek tetsző módon megszépüljenek!

A kápolnában szentmisét mutatnak be a hónap minden második és negyedik vasárnapján, illetve minden pénteken hittanórát tartanak a helyi gyerekeknek, fiataloknak az erre a célra újonnan berendezett hittanteremben. Isten fizesse mindazok imáját illetve anyagi támogatását, akik a kápolna felépítését elősegítették.

Brassó-Belváros

MEGOSZTÁS