Úrnapi körkép

0
435

Az úrnapi ünneplés, a körmenet célja Krisztus felmutatása világnak és a világ hódolatának kifejezése Krisztusnak. A körmenet útvonalán négy oltárt állítanak fel a négy égtáj felé, mindeniknél evangélium hangzik fel, ezt szentségi áldás követi. A körmenetben a pap baldachin alatt viszi az Oltáriszentséget, előtte gyermekek kosárból virágszirmokat szórnak. Egyes helyeken virágszőnyeget raknak ki. A körmenet útvonalába eső szabadtéri oltárok sok helyen zöld ágakból készített lombsátrak, amelyekbe képeket, szobrokat állítanak. Falvakban az oltárok díszítéséhez szükséges, és a szentség elé szórt zöldgally, virág és fű összehordása fiatal legények és leányok kötelessége volt. Az úrnapi körmenet énekeit zenekar kíséri. Az úrnapi körmenet egyben oltalomkérés is a természeti csapások, háborúk ellen. Képes beszámolónk néhány helyszínt villant fel.

Székelyudvarhely

Itt 359. évvel ezelőtt ünnepelték először a főesperesi kerület úrnapi búcsúját. Több mint száz éven át a Jézus-kápolnánál mutatták be a szentmisét, majd a település utcáin vitték végig az Oltáriszentséget. 1780-tól a Szent Miklós-hegyi templomban van a szentmise, a körmenetet a kommunizmus idején a templom melletti temetőben tartották, 1989 után a Szent Miklós-templom „alatt”, a Márton Áron téren állítják fel a miséző oltárt. A szabadtéri oltáron dr. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be a szentmisét a kerület papságával, közreműködött a székelyudvarhelyi római katolikus egyházközségek egyesített kórusa. Az ünnepen a Tamási Áron Elméleti Líceum IX., X. és XI. teológia osztályos diákjai a körmeneten a labarum után haladtak, a csíksomlyói szokáshoz hasonlóan a tanulmányi és magaviseleti eredményeik alapján kiválasztott XII. osztályos fiúk vitték a győzelmi zászlót.

Kézdivásárhely

Együtt ünnepelt és vett részt a körmeneten a város két plébániája.

Kolozsvár

A Szent Mihály-templomban a város minden plébániájának híveivel és papjaival együtt este 6 órától szentmisével kezdődött az ünneplés. Szentbeszédet Sárközi Sándor piarista mondott. A körmenet a Főteret megkerülte, az egyes oltároknál az evangélium a magyar mellett más nyelveken is elhangzott, románul, olaszul, angolul és franciául, azokon a nyelveken, amelyeken szentmisét is bemutatnak a városban. Az énekkar énekét a Nagykároly és környéki Pro Blasmusik Egyesület fúvószenekara kísérte.

Sepsiszentgyörgy

Ünnepi szentmise volt este fél 7-től a Főtéren, amelyet az úrnapi-eukarisztikus körmenet követett az Erzsébet park körül, a város plébániáinak bekapcsolódásával.

Csíkdelne-Pálfalva

Úrnapja az Úr-kápolna búcsúünnepe! Babota Tibor medgyesi plébános mondott ünnepi beszédet, jelen voltak a pálos Botond és Imre testvérek, valamint Obermájer Ervin posztulátor.

Székelyvarság

A gyermekek készítettek virágszőnyeget.

Ditró

Készülnek az oltárdíszítések.

Gyergyószentmiklós

Együtt ünnepeltek a város plébániái, az örmény vörösköpönyegesek mentek a körmenet élén.

Gyergyócsomafalva

A munkatársak és hívek segítségével elkészült a mi Urunk Testének és Vérének ünnepére a virágszőnyeg. Lélekemelő az alkotás, ami az Oltáriszentségben jelenlévő Istennek kifejezett hála és szeretet jele.

MEGOSZTÁS