Ferenc pápa júniusi imaszándéka: a kínzás eltörléséért

0
345
Fotók: Képernyőképek a videóból

A szentatya imavilághálójának júniusi szándéka a kínzás eltörléséért száll síkra. Megdöbbentő módon a kínzás napjainkban is élő valóság. Ferenc pápa erővel emeli fel a szavát és bátran kéri az imádságot e szörnyűséges gyakorlat felszámolásáért.

Júniusban imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!

Imádság: Irgalmasság Atyja, te arra hívsz minket, hogy könyörületesek legyünk minden testvérünkkel, függetlenül attól, hogy milyen irányt vesz az életük. Adj nekünk hús-vér szívet a törékenységgel szemben, hogy emberi családként örökre felszámoljuk a kínzást. Add nekünk a te világosságodat, hogy szívünkben és elménkben tudatára ébredjünk annak, hogy egyetlen állam vagy személy sem nézheti el ezt a gyakorlatot, hogy semmi sem igazolhatja ezt az eltévelyedést, hogy a kínzás színtiszta gonoszság, amely elembertelenít bennünket. Segíts minket, hogy megtaláljuk az emberségesség útjait a közös élet biztonságos tereinek kialakítása által, hogy tiszteletben tartsuk az emberi méltóságot, és a világot a te Fiad, Jézus szemével szemléljük. Add, hogy szavainkat, tetteinket és vágyainkat mindig a bőséges élet ösztönözze, amelynek megélésére és megosztására meghív bennünket a Szentlélek. Ámen.

Mindennapi magatartásunk

A személy méltósága

„Napjainkban is kínoznak embereket; sok foglyot azonnal megkínoznak, hogy szóra bírják őket… Ez szörnyű! Napjainkban is vannak férfiak és nők túlzsúfolt börtönökben; úgy élnek – már bocsánat –, mint az állatok. Mostanában is előfordul efféle kegyetlenség.” (Ferenc pápa)

Ismerkedj meg és szerezz tapasztalatot a környékeden működő börtönlelkészségről, és próbáld meg lehetőségeidhez mérten támogatni azt.

Fogadjuk el a másikat

„Oly sok ember szenved: a betegek, a háborúban lévők, a hajléktalanok, az éhezők, azok, akiket kételyek kínoznak az életükben, akik számára hiányzik a boldogság, a megváltottságuk tudata, vagy akik saját bűneik súlyát érzik.” (Ferenc pápa)

A beszélgetések során igyekezzünk gyengéden és szeretettel a másik szemébe nézni.

Nézzünk új módon, irgalommal

„Mindannyian bűnösök vagyunk. De Jézus szeret minket, ő szeret bennünket. Mi tehát ne bűnösökként, hanem Isten gyermekeiként cselekedjünk, Jézus Atyjának gyermekeiként. Mondjunk mindannyian együtt egy imát értük, a világban napjainkban annyi szörnyűséget, annyi rosszat elszenvedőkért.” (Ferenc pápa)

Amikor bántanak vagy kellemetlenség ér minket, kérdezzük meg magunktól: hogyan tekintene erre a helyzetre az Úr?

Szólítsuk a nevükön őket

„Imádkozzunk hát azért a sok férfiért és nőért, akiket ma a világ annyi országában kínoznak; az ott állatokként összezsúfolt foglyokért.” (Ferenc pápa)

Nevezzük meg azokat az embereket, akikért imádkozunk, írjuk fel a nevüket a lelki jegyzetfüzetünkbe vagy a határidőnaplónkba, és tartsuk az emlékezetünkben őket ebben a hónapban.

Hallgassunk oda a hangjukra

„Imádkozunk minden ma a világban élő Jézusért: az éhezőkért, a szomjazókért, a kétkedőkért, a betegekért, az egyedül lévőkért, azokért, akiket annyi kétség és bűntudat súlya nyom. Ők sokat szenvednek. Imádkozzunk a sok beteg, ártatlan gyermekért, akik fiatal koruktól kezdve hordozzák a keresztjüket.” (Ferenc pápa)

Forduljunk feléjük figyelemmel, és hallgassuk meg szeretettel és törődéssel azokat, akiknek szükségük van erre.

Felajánló ima: Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. Itt vagyok ezen az új napon. Helyezd el a szívemet újra a fiad, Jézus szíve mellé, amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. Máriával egységben felajánlom neked a napom az egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk e havi imaszándékáért. Ámen