Gyulafehérvári kispapok csíksomlyói pünkösdszombati zarándoklata 1.

0
516

Az idei évben a gyulafehérvári papi szeminárium közössége Csíksomlyó környéki plébániák zarándokcsoportjaihoz csatlakozva vett részt a pünkösdszombati fogadalmi búcsún. A kispapok a pünkösdvasárnapot megelőző péntektől egészen pünkösdhétfőig négy napon keresztül aktívan bekapcsolódtak a plébániák pasztorális életébe, tanúságot tettek hivatásukról, részt vettek a liturgikus programokon, szentmiséken, prédikáltak, a keresztaljákkal együtt zarándokoltak, valamint nem utolsó sorban értékes találkozások által megismerték a helyi közösségeket.

Hála és köszönet a csíktaplocai, csíkszentkirályi, csíkszentgyörgyi, csíkszentmiklósi, csíkdelnei, csíkcsicsói, kászonújfalvi, szentegyházi (Szentkeresztbánya) és tusnádi plébánosok és hívek vendégszeretetéért!

Czirják Ottó diakónus, Kiss Szilárd III. éves és Motolan Ioan Marian II. éves kispapok a csíkszentmiklósi plébánia életébe bekapcsolódva vett részt a búcsún.

Kiss Szilárd III. éves kispap beszámolója

,,A csíksomlyói zarándoklatról mindig az jut eszembe, amikor még kisebb koromban gyalog tettem meg az utat a Szűzanyához. Idén sem volt ez másképp, sőt még az is elősegítette, hogy a csíkszentmiklósi hívekkel zarándokolhattunk.

Péntek délután érkeztünk a plébániára, ahol megismerkedtünk az ifjúsági csoporttal játékok és beszélgetések által. Másnap reggel indultunk a somlyói nyeregbe a plébánia elől. Jó volt azt megtapasztalni, hogy az előző estén megismert fiatalok is velünk együtt zarándokoltak.

Számomra és szerintem minden velünk együtt zarándokló embernek erőt adott Exc. és Ft. dr. Kerekes László segédpüspök úr jelenléte, akivel együtt indult el a zarándokcsoport a plébániáról.

Vasárnap közösen részt vettünk Borzsovában és Csíkszentmiklóson az ünnepi szentmisén, ahol Czirják Ottó diakónus szentbeszédet mondott. Délután a plébánossal együtt a Szellő-tetőt néztük meg. Másnap szintén szentmisén vettünk részt a két faluban, majd visszaindultunk a szemináriumba.”

Ez a hétvége jó tapasztalatokat adott, új embereket ismertünk meg, akik valóban kedvességgel fordultak hozzánk, látva a fiatalokat és lelkesedésüket, örömmel töltött el bennünket.

Köszönünk mindent a plébánosnak, valamint a csíkszentmiklósi és borzsovai híveknek!

Forrás: SIS Facebook-oldala