Uram, én közel akarom érezni magamat hozzád! Szerzetesi fogadalmak megújítása

0
877

Megújították szerzetesi fogadalmaikat az erdélyi ferences rendtartomány tagjai és a világi ferencesek az irgalmasság vasárnapján Csíksomlyón.

A fogadalmak megújítását abból az alkalomból tartották, hogy III. Ince pápa ezen a napon, április 16-án szóban jóváhagyta a ferences életformát. A csíksomlyói kegytemplomban a délelőtti szentmisét Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be. Prédikációjában kiemelte: ha bárki Tamás módjára kételkedik, ne csüggedjen, hiszen ez a kétely óriási pozitívum. Tamás a kétellyel azt mondja ki, közelebb akar kerülni az Úrhoz.

,,Amikor úgy érezzük, hogy kételkedünk, ne ijedjünk meg! Ebben a kételyben benne van a segítségkiáltásunk, a segítségkérésünk: Uram, én közel akarom érezni magamat hozzád, én meg akarlak tapasztalni téged! Ez imádsággá, személyes fohásszá lesz. Ez ad egy olyan hitet, ami már nemcsak egy örökölt és beleszületett hit, hanem tudatos hit, amit vállalni fogok akkor is, hogyha olykor hitemnek a megvallása esetleg bizonyos hátrányt fog jelenteni számomra. Amikor ma mi, a ferences nagycsalád tagjai megújítjuk fogadalmainkat, ígéreteinket, akkor igazából ezt a hitet ünnepeljük” – mondta Urbán Erik testvér.

A szentmise befejező részében a ferences szerzetesek, illetve a világi ferencesek a felajánló imával és az örökfogadalomkor elhangzott énekkel újították meg fogadalmaikat.

Urunk, Istenünk hálát adok végtelen Fölségednek azért a különös ajándékért, / hogy méltatlan szolgádat végtelen irgalmasságoddal a szent fogadalmakhoz bocsátottál. / Teljes szívemből, hogy megújuljak, / én, újra megígérem és fogadom a mindenható Istennek, / a Boldogságos mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriának, / Szent Ferenc atyánknak és minden szentnek, / hogy egész életemben megtartom a Kisebb Testvérek Reguláját, / élve engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. / Kívánom, hogy fogadalmaim megújítása kedves és elfogadott legyen a Szentháromság előtt, / hogy minden lélegzetvételemben, életem minden pillanatában fogadalmaim szerint éljek, / azokat szüntelenül megújítsam, és tökéletesen teljesítsem. / Mivel azonban ezek hűséges teljesítésére magamat igen gyengének és esendőnek ismerem, / kérlek téged, jóságos Jézus, /  aki bennem ezt a vágyat felkeltetted a fogadalmak után, /  add meg a betöltéséhez szükséges erőt, és úgy irányíts engem, / hogy már ne önmagamnak éljek, hanem egyedül Neked: / teljesítve Rendünk előírásait és mindazt, ami lelkem előrehaladását  /  és a Te neved dicsőségét szolgálja. / Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen. 

Szólítottál, Uram, fogadj el hát, / hogy éljek, * és várakozásomban / szégyent ne valljak! / Ránk szállott irgalmad, / ó, Istenem, * hogy egybegyűltünk / oltárod körül. / Dicsőség az Atyának / és Fiúnak * és / Szentlélek Istennek. / Miképpen kezdetben, most / és mindenkor * és mindörökkön / örökké. Ámen.

Fotók: Erdélyi Ferencesek