Lektor- és akolitusavatás Gyulafehérváron

0
624

A szeminárium közösségének fontos ünnepe a szolgálatok feladása, így a hagyományokhoz híven március 26-án, feketevasárnap Kovács Gergely érsek a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban a harmadéves kispapokat lektorokká, míg a negyedéves kispapokat akolitusokká avatta.

Az ünnepen jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Kerekes László segédpüspök, a szeminárium elöljárói és tanárai, a központi papság, illetve a jelöltek szülei, testvérei és barátai.

Az evangélium után a szeminárium rektora András István kiszólította a jelölteket, akik a lektori és akolitusi szolgálatok felvételét kérték, azt követően Kovács Gergely érsek szólt az ünneplőkhöz.

A főpásztor szentbeszédében a lektorjelöltek figyelmét felhívta, hogy „nem pusztán egy szövegrész felolvasásáról van szó, hanem a hit ápolásáról. Nem mindegy, hogy ezt hogyan teszitek. Ugyanakkor ti magatok is fogadjátok be a Szentlélek tanító szavát, elmélkedjétek át és napról napra jobban sajátítsátok el Mesterünk tanítását.”

Az akolitusjelöltekhez atyai szeretettel szólt: „ezentúl Krisztus testét érintitek az Oltáriszentségben: mindig szent komolysággal tegyétek. Szeressétek mindazokat, főleg az elesetteket és betegeket, akik általatok vehetik magukhoz Krisztus testét.”

A szentbeszédet követően a lektorjelöltek átvették a püspöktől a Szentírást e felhívás kíséretében: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.” A lektorok megbízatása lesz a szent szövegek felolvasása, amelyek az igeliturgia részében hangzanak el.

Az akolitusjelöltek is az érsek elé járultak, aki átadta a szentmise ünneplésére előkészített adományokat, mondván: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az egyház asztalánál.” Az akolitusok feladata lesz a szentmiséken való áldoztatás és a szent edények megtisztítása, de elvihetik az Oltáriszentséget az idősek, betegek otthonába, szentségimádást és különböző liturgikus cselekményeket végezhetnek, többek között igeliturgiát is.

Az újonnan avatott akolitusok: Lázár Hunor (Lövéte), Csibi Levente (Csíkcsomortán), Melega Ferenc István (Aknasugatag).

Az újonnan avatott lektorok: Antal Endre (Gyimesbükk), Tóth Gellért-Huba (Miklósvár), Boarna Miklós-István (Bolya), Kiss Szilárd (Gyergyóalfalu), Melega Ferenc István (Aknasugatag).

Forrás: SIS