Nagyböjti ministránszarándoklatok Nagykárolyban és Nagybányán

0
287

Száz ministráns vett részt a szatmári Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által szervezett zarándoklatokon, amelyeket idén is esperességeknek megfelelően, két alkalommal szerveztek meg. Március 11-én a két nagykárolyi esperesség, 18-án pedig a szatmár-erdőd-ugocsai esperességek ministránsai indultak el a buszos és gyalogos útszakaszokon.

A szervezők célja az volt, hogy megismertessék a gyerekekkel a templomok, kápolnák szépségét és találkozásra, megerősítésre adjanak alkalmat a különböző plébániákról érkezett kis csapatoknak. Mindkét szombaton három-három templomot látogattak meg a fiatalok Nagybánya és Nagykároly városaiban. Jó lehetőséget kínált ez a rendezvény a plébánosokkal való személyes találkozásra, beszélgetésre, egymás jobb megismerésére és a közös imára.

Egy játékos feladatba is bekapcsolódtak a résztvevők, amihez szükségük volt a hittanórákon és az út során szerzett ismeretek felelevenítésére, hogy a rejtvényt megfejthessék. A nap végén szentmisében adtak hálát az együtt töltött tartalmas időért, a ministránsi hivatás kegyelméért, majd szeretetvendégségen vettek részt. Nagykárolyban a kis zarándokok bekapcsolódtak a piarista nővérek ünnepébe, amit rendalapítójuk Boldog Celestina anya születésének 175. évfordulója alkalmából szerveztek. A szentmise főcelebránsa Schönberger Jenő szatmári püspök, szónoka pedig Molnár Lehel piarista szerzetes volt.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda következő, ministránsoknak szánt programja a június 3-i ministránstalálkozó, amelynek házigazdája idén a józsefházi plébánia lesz.

Tyukodi Beáta